Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 18 lipca 2015, redaktor prowadzący numeru: Izabela Wyszowska

Numer 7/2015 (lipiec 2015)

 

Historia Ząbkowic i okolicy

 

...We wczesnym średniowieczu dolina Nysy Kłodzkiej była już zasiedlona, co z pewnością było związane z przebiegającą tędy ważną drogą łączącą Śląsk z państwem czeskim. Do ochrony tej drogi służyły grody − strażnice, wśród nich gród bardzki, co potwierdzają wykopaliska archeologiczne. Gród w Bardzie (podobnie jak grody w Niemczy i Otmuchowie) był już od połowy XII w. siedzibą kasztelanii, czyli jednostki administracyjnej. W 1096 r. wymieniony został w Kronice Czechów Kosmasa. Data ta jest związana z najazdem na Śląsk czeskiego księcia Brzetysława II, zniszczeniem grodu w Bardzie i zbudowaniem...

 
 

Waloryzacja

 

Wynik ustalony dla powiatu ząbkowickiego w zakresie potencjalnych celów turystyki kulturowej (obejmujący kategorię I formularza), pozwala na sklasyfikowanie go jako mikroregionu o dużym potencjale turystyczno-kulturowym (331 punkty w kategorii I - a zatem nawet mniej więcej w środku tego zakresu), a jednocześnie na zaliczenie go pod tym względem do czołówki mikroregionów Dolnego Śląska. Analizując poszczególne podzakresy można z kolei stwierdzić, że potencjał turystyczno- kulturowy powiatu w największym stopniu tworzy silna koncentracja trzech typów zasobów: ...

 

Przydatne adresy

 

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej 
ul. św. Wojciecha 5/1, 57-200 Ząbkowice Śląskie 

Punkt Informacji Turystycznej
Plac Wolności 4 (obok Bazyliki). 

Punkt Informacji Turystycznej
ul. Rynek 2, Złoty Stok...

 

 

 
 

Pobyt

 

  
 

Wywiad

 

Od Księstwa Ziębickiego do powiatu Ząbkowickiego: historia, ludzie, dziedzictwo.
Rozmowa z Jerzym Organiściakiem, regionalistą i przewodnikiem z Ząbkowic Śląskich oraz Jarosławem Żurawskim, dyrektorem Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach
TK: Rozmawiamy z popularyzatorem dziejów Ząbkowic i muzealnikiem z Ziębic. Ząbkowice to największe miasto z regionie, ze swoimi atrakcjami i opowieściami. Z kolei Ziębice to dawna stolica księstwa, posiadająca ważne zabytki, w tym liczne jeszcze z czasów piastowskich. Historia łączyła i dzieliła te dwa miasta, już to oddając je wspólnym władcom, już to lokując w nich siedziby odrębnych powiatów. Co zdaniem Panów mogłoby powiązać ich propozycje dla turysty kulturowego, jak skłonić go, by odwiedził i jedno, i drugie? Czy są takie miejsca lub wątki, na których trasie znajdą się obie miejscowości? ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Hotel Srebrna Góra (3***)
ul. Krótka 1, 57-215 Srebrna Góra 

Hotel Bardo (3***)
ul. Lipowa 5, 57-256 Bardo

Restauracja Złoty Potok
Złoty Stok, Skalisko (dawny kamieniołom) ...
 
 
 

Ząbkowice i okolice dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu, jego walory mogą stanowić podstawę dla licznych form turystyki kulturowej. Większa koncentracja niektórych typów zasobów i funkcjonowanie szeregu obiektów, jak również systemów eksploatacji w formie szlaków i tras turystycznych wskazują na szczególnie duże znaczenie turystyki religijnej, turystyki tematycznej po szlakach, turystyki miejskiej i turystyki industrialnej. Zauważalne i warte wykorzystania w strategii turystycznej i spójnej ofercie powiatu są jednak również rozproszone lub pojedyncze walory odpowiadające zainteresowaniom uczestników turystyki muzealnej, turystyki kulturowo-przyrodniczej kulturowej turystyki militarnej, turystyki dziedzictwa kulturowego, turystyki literackiej oraz turystyki etnicznej. ...

 

 

Literatura

 

Orzechowski K., Bolko Ziębicki i Luksemburgowie, Materiały historyczne do dziejów miasta Ziębic i regionu, Wrocław 1976
Czapliński M., Ziębice w XX wieku, Ziębice 1994
Mikoś T., Salwach E., Chmura J., Tichanowicz J., Złoty Stok Najstarszy ośrodek górniczo-hutniczy w Polsce, Kraków 2009
Organiściak, Dudziak T., Dziedzic M., Okolice Ząbkowic Śląskich - monografia krajoznawcza, Ząbkowice 1997...

 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij