Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 20 listopada 2015, redaktor prowadzący numeru: Agnieszka Matusiak

Numer 11/2015 (listopad 2015)

 

Historia Żywca i okolic

 

Początki pisanej historii Ziemi Żywieckiej związane są z księstwem oświęcimskim, w skład którego wchodziły ziemie rozciągające się nad górna Sołą. Po podziale dzielnicowym Polski dokonanym w roku 1138 przez Bolesława Krzywoustego, kasztelania i gród oświęcimski znalazły się w obrębie dzielnicy senioralnej krakowskiej. W roku 1179 książę krakowski Kazimierz Sprawiedliwy, oderwał od dzielnicy senioralnej dwa powiaty: bytomski oraz oświęcimski i obdarował nimi swego stryjecznego brata Mieszka Plątonogiego, księcia opolskiego i pana na Raciborzu. ...

 
 

Waloryzacja

 

W wyniku przeprowadzonej waloryzacji powiatu żywieckiego stwierdzono, że omawiany mikroregion posiada ŚREDNI potencjał turystyczno-kulturowy, na co wskazuje wynik waloryzacji, ustalony dla pierwszej kategorii na 201 punktów. Wynik ten pozwala sklasyfikować ten mikroregion bliżej górnej granicy tej kategorii (100-250 pkt.). Potencjał powiatu generowany jest w głównej mierze przez dobrze zachowane, liczne zabytki świadczące o bogatej historii regionu. Mikroregion posiada przy tym znaczną ilość cennych i ważnych lokalnie obiektów zabytkowych, jednak brakuje w nim walorów antropogenicznych o wysokim formalnym statusie (np. pomników historii), czy też rozpoznawalnych w skali kraju. ...

 

Przydatne adresy

 

Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego
ul. Sienkiewicza 40A, 34-300 Żywiec

PTTK Żywiec
ul. 3 Maja 16, 34-300 Żywiec

Centrum Informacji Kulturalno-Turystycznej w Żywcu
ul. Zamkowa 2, 34-300 Żywiec ...

 

 
 

Pobyt

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa z Teresą Kurzyk, etnografem, autorką publikacji regionalnych, dyrektorem Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu.
"Turystyka Kulturowa": Od 2013 r. jest Pani dyrektorem Żywieckiego Parku Etnograficznego, ale przede wszystkim - autorką jego koncepcji. Skąd narodził się pomysł na utworzenie Etnoparku?
Teresa Kurzyk:
Żywiecczyzna to kraina niezwykła, leżąca na pograniczu Polski i na styku różnych narodowości. To miniatura dawnej Galicji z jej niezwykłym tyglem kulturowym, gdzie mieszały się wpływy węgierskie z obrazami czesko - słowackiej prowincji oraz klimaty związane z wszechobecnymi tutaj wówczas chasydzkimi Żydami. Całą tę wielokulturową barwną mieszaninę oświetlał arcyksiążęcy blask żywieckich Habsburgów, którzy dbali o sferę kultury. ... 

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Hotel Róża
Żywiec, ul. Różana 55 

Karczma Żywiecka
Żywiec, al. Wolności 1

„Cubus event” Centrum Szkoleniowo -Biesiadne
Bierna, ul. Handlowa 6  ...
 
 
 

Żywiec i okolice dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu żywieckiego wykazała istnienie cennych obiektów oraz silną koncentrację walorów istotnych z punktu widzenia następujących form turystyki kulturowej: turystyki religijnej, turystyki dziedzictwa kulturowego, turystyki tematycznej, turystyki kulturowo-przyrodniczej, turystyki muzealnej turystyki militarnej oraz turystyki obiektów przemysłowych i techniki. ...

 

 

Literatura

 

Dobosz S., 1997, Żołnierze AK obwodu Żywiec "Bojowica". w Kalendarz Żywiecki na rok 1996. s.126 Andrzej Komoniecki. Dziejopis żywiecki. Żywiec.
Galica W., 1997, Struktura organizacyjna żywieckiej komendy ZWZ - AK w okresie II wojny światowej. Obwód Żywiec [w] Kalendarz Żywiecki 1997 r.
Gątkowski J.N., 1867, Rys dziejów księstwa oświęcimskiego i zatorskiego, Lwów.
Lenczowski F., 1957, Materiały do dziejów miasta Żywca od XV do XVIII wieku. Kraków.
Miodoński M., 2006, Rynek w Żywcu przez wieki, TMZŻ, Żywiec. ...

 
 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij