Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 27 grudnia 2015, redaktor prowadzący numeru: Jacek Borzyszkowski

Numer 12/2015 (grudzień 2015)

 

Historia Jasła i okolic

 

Początek XI w. to okres pojawienia się osady Jasiel, która w późniejszym czasie na wskutek swojego rozwoju, zapoczątkowała istnienie Jasła. Osada ta powstała w sąsiedztwie grodu Golesz, znajdującego się obok szlaku handlowego, który przebiegał wzdłuż Wisłoki. Od XI do XIV w. Jasielszczyzna, administracyjnie należała do kasztelani bieckiej. U schyłku XI wieku tereny obecnego powiatu zostały podbite i zajęte przez Wielkie Morawy. W XI wieku istniały już najstarsze wsie tego regionu, które funkcjonują do chwili obecnej m.in.: Bieździedza, Lubla, Łężyny, Łajsce oraz Samoklęski. Ze względu na bardzo korzystne położenie na szlakach handlowych, teren ten rozwijał się bardzo dobrze. ...

 
 

Waloryzacja

 

W wyniku przeprowadzonej dokładnej waloryzacji powiatu jasielskiego pod względem potencjału turystyczno - kulturowego, należy stwierdzić, iż ten mikroregion posiada średni potencjał, ponieważ suma punktów dla kategorii pierwszej wyniosła 192 punkty. Potencjał ten bez wątpienia jest generowany przez kilka typów atrakcji oraz przez znaczne zróżnicowanie kulturowe pomiędzy północną a południową (pozostałości po Łemkach) częścią badanego terenu. Jednak najsilniej na ocenę dla Ziemi Jasielskiej wpływają liczne na tym terenie kościoły, cerkwie oraz dwory i dworki. ...

 

Przydatne adresy

 

Muzeum Regionalne w Jaśle
ul. Kadyiego 11, 38-200 Jasło

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza
38-222 Cieklin

Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja”
Trzcinica 646, 38-207 Przysieki ...

 

 
 

Pobyt

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa z Agnieszką Nowak, specjalistą do spraw edukacji w Magurskim Parku Narodowym. 
TK: Czy Magurski Park Narodowy jest magnesem przyciągającym turystów na teren powiatu jasielskiego?
AN: Tak, jako teren o najwyższej randze ochrony przyrody w Polsce, stąd jest on najważniejszym i najcenniejszym przyrodniczo obszarem w powiecie jasielskim. Magurski Park Narodowy, chroni rozległe połacie łąk oraz kompleksów leśnych, co przyciąga turystów szukających ciszy i spokoju. Turyści odwiedzając MPN, bardzo często zwiedzają również inne obszary cenne przyrodniczo na tym terenie, np. Jaśliski Park Krajobrazowy. ... 

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Hotel "u Schabińskiej"
ul. Floriańska 42, 38-200 Jasło

Restauracja „ Panorama”
ul. Szkolna 2, 38-200 Jasło

Restauracja „Zajazd Pod Skałą”
Krajowice 68, 38-211 Jasło  ...
 
 
 

Jasło i okolice dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Powiat jasielski jest obszarem atrakcyjnym, ze względu na swoje położenie geograficzne. Ukształtowanie terenu (Beskid Niski, Pogórze Jasielskie, Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Strzyżowskie, Doły Jasielsko - Sanockie), dodatkowo zwiększają jego atrakcyjność, a bardzo długa historia związana z wydobyciem ropy naftowej oraz z pozostałościami po ludności łemkowskiej, jeszcze silniej wpływa na rozwój turystyki kulturowej na tym terenie. ...

 

 

Literatura

 

Bata A., 1996, Jasło i okolice, Wyd. Roksana, Krosno.
Buszko J., (1964), Region jasielski w latach 1772-1859, w: Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego, Kraków 
Dacyl A., 2005, Na śladach dworów i dworków Jasielszczyzny, Wyd. Mała Poligrafia Redemptorystów, Jasło.
Dobrowolski H., 1964, Powiat jasielski w okresie międzywojennym, (w:) Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego, Kraków
Gancarski J., 2009, Trzcinica - Karpacka Troja, Muzeum Podkarpackie w Krośnie i Wydawnictwo RUTHENUS, Krosno. ...

 
 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij