Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 30 kwietnia 2016, redaktor prowadzący numeru: Piotr Kociszewski

Numer 2/2016 (marzec-kwiecień 2016)

 

Historia Trzebnicy i okolic

 

... Pierwsza osada słowiańska istniała na terenach dzisiejszego powiatu trzebnickiego już w piątym wieku naszej ery. Była to wieś Trzebnica, zwana również Starą lub Polską Wsią. Powstała ona nad jednym ze strumieni Sąsiecznicy, na skrzyżowaniu dróg handlowych prowadzących z południa na północ, w kierunku Poznania i Gniezna. Wieś wyrosła na leśnym karczowisku, stąd pochodzi jej nazwa – od słowa „trzebić”, czyli niszczyć, wycinać. Odkrycia archeologiczne potwierdzają, że ludność, która mieszkała tu przed wiekami (we wczesnym średniowieczu), była pochodzenia słowiańskiego. W Kotowicach znaleziono wózki dwukołowe z brązu, których plemiona słowiańskie używały podczas obrzędów religijnych, związanych z kultem słońca. Z kolei w Masłowie odkryto urny z prochami, posążki i ozdoby kobiece, a w Czechowie natrafiono na dymarkę. To są tylko wybrane przykłady znalezisk, wskazujących na obecność Słowian na Ziemi Trzebnickiej przed chrztem Polski. ...

 
 

Waloryzacja

 

... Na podstawie analizy wyników waloryzacji należy stwierdzić, że powiat trzebnicki to obszar o średnim potencjale turystyczno-kulturowym (164 punkty w I kategorii). Wynik ten nie wyróżnia się na tle sąsiadujących powiatów (z wyjątkiem powiatu wrocławskiego, którego wynik jest znacznie wyższy). Relatywnie niska ocena jest głównie efektem koncentracji zasobów w powiatowym mieście Trzebnicy przy ich znacznym ubóstwie w pozostałych miejscowościach mikroregionu, co dotyczy zarówno atrakcji i pozostałych potencjalnych walorów, jak i elementów organizacji turystyki i infrastruktury turystycznej służących turystom klturowym. ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Hotel Trzebnica ****
Trzebnica, ul. Leśna 2

Hotel Riviera **
ul. Wrocławska 47, 55-110 Prusice

Restauracja „Ratuszowa”
Trzebnica, Rynek ...

 

 
 

Pobyt

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa z Jakubem Szurkawskim, naczelnikiem Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
TK: Jakie działania podejmuje gmina Trzebnica, aby przyciągnąć turystów?
JSz:
Jako gmina staramy się promować nasz region biorąc udział w targach turystycznych, zarówno tych lokalnych, jak i Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu. Stawiamy również na współpracę z innymi gminami w okolicy, szczególnie z tymi należącymi do Szlaku Cysterskiego. Oprócz tego posiadamy szeroki zestaw materiałów informacyjnych: przewodników, planów oraz informatorów, które są dostępne dla przyjezdnych w Urzędzie Miasta. Zainteresowanym osobom przesyłamy również materiały drogą elektroniczną.  ... 

 

Przydatne adresy

 

Punkt Informacji Turystycznej przy Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica 

Muzeum Kultu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
ul. Jana Pawła II 3, 55-100 Trzebnica ...

 
 
 

Trzebnica i okolice dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Przeprowadzona analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu trzebnickiego wskazuje, ze występujące na jego obszarze zasoby i walory w najwyższym stopniu odpowiadają zainteresowaniom uczestników następujących form turystyki kulturowej: turystyki religijnej i pielgrzymkowej, turystyki tematycznej, przyrodniczo-kulturowej i w mniejszym stopniu: eventowej. Aktualny poziom wykorzystania zasobów oraz możliwości tworzenia na ich podstawie propozycji turystyki omówiono poniżej z przyporządkowaniem do poszczególnych form turystyki.. ...

 

 

Literatura

 

Broniewski T., 1973, Śląsk w zabytkach sztuki. Trzebnica, Ossolineum, Wrocław
Broniewski T., 1973, Trzebnica, Dolnośląskie Towarzystwo Oświatowe we Wrocławiu, Wrocław
Fabiszewski J (red.), 2005, Przyroda Dolnego Śląska, Wyd. PAN, Wrocław.
Harasimowicz J., 2007, Dolny Śląsk, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
Hatzfeldt, von F., Kowalski I., Kogut M., 1998, Żmigród – gmina i miasto. Zarys historii i czasy współczesne, Wyd. Gottwald, Żmigród
Kiełbasa A., 2002, Trzebnica. Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej, Wyd. Via Nova, Wrocław...

 
 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij