Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 grudnia 2016, redaktor prowadzący numeru: Agnieszka Matusiak

Numer 6/2016 (listopad-grudzień 2016)

 

Zarys dziejów ziemi poddębickiej

 

... Na przełomie VI i VII wieku w centralnej części kraju pojawiły się zalążki osadnictwa wykazujących ciągłość rozwoju etnicznego, gospodarczego i kulturowego z późniejszym państwem polskim. Jednak na terenie powiatu ślady tego etapu są późniejsze, często związane już z okresem piastowskim. Na dawnej terasie zalewowej Warty w rejonie wsi Brodnia (gm.Pęczniew) w trakcie eksploatacji piasku natrafiono na pozostałości osady. Jak ustalono była ona dwukrotnie zasiedlana, w początkach wczesnego średniowiecza (VII–VIII w.) oraz później w XI–XII wieku. ...

 
 

Waloryzacja

 

... W wyniku przeprowadzonej waloryzacji analizowanego mikroregionu, w najważniejszej kategorii I uzyskał on wartość 236 punktów. Zgodnie z przyjętą metodologią oznacza to, że obszar powiatu poddębickiego cechuje się w sumie średnim potencjałem turystyczno-kulturowym, przy czym uzyskana wartość jest bardzo bliska górnej wartości progowej (zakres punktowy dla kategorii I wynosi od 150 do 250 punktów). Z punktu widzenia turystyki kulturowej powiat poddębicki jest regionem niejednolitym, a wręcz silnie spolaryzowanym. Bezsprzecznie dominującą obecnie pozycję pod tym względem zajmuje gmina Uniejów. ...

 

Przydatne adresy

 

Dworek Marii Konopnickiej w Bronowie
Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

Filia w Bronowie, 99-220 Wartkowice

Izba Regionalna Ziemi Uniejowskiej
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

ul. Szkolna 2, 99-210 Uniejów

Informacja turystyczna:
Centralny Łuk Turystyczny

ul. 18. Stycznia 2, 99-100 Łęczyca  ...

 

 
 

Pobyt

 

  
 

Wywiad

 

Wywiad z dr Karoliną Smętkiewicz, Podinspektorem ds. Promocji Urzędu Miasta w Uniejowie, z wykształcenia geografem
TK: Uniejów jest najmłodszym uzdrowiskiem w Polsce, uzyskał ten status dopiero cztery lata temu, w 2012 roku. Czy tworząc ofertę turystyczną korzystacie Państwo z doświadczeń innych kurortów uzdrowiskowych?
KS:
Gmina Uniejów jest członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, dzięki czemu mamy możliwość wzajemnego wymieniania się swoimi doświadczeniami z funkcjonowania uzdrowisk w gronie jeszcze bardziej doświadczonych miejscowości w tym zakresie. Ponadto współpracujemy w ramach partnerstwa gmin z miejscowościami zagranicznymi, które rozwijają u siebie lecznictwo uzdrowiskowe i turystykę zdrowotną. Korzystamy ze współpracy z innymi podmiotami, ale równocześnie szukamy też własnej drogi. Nie chcemy konkurować, szukamy niszy na rynkach turystycznych i uzdrowiskowych. ... 

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Herbowa Restauracja na Zamku
ul. Zamkowa 2, 99-210 Uniejów

Restauracja i Motel Złota Gwiazda
ul. Łódzka 74, 99-200 Poddębice

Karczma w Zagrodzie Młynarskiej
ul. Abp. Jakuba Świnki 1, 99-210 Uniejów...
 
 
 

Ziemia poddębicka dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Z przeprowadzonej analizy potencjału turystyczno-kulturowego wynika, ze powiat poddębicki może być interesującym obszarem recepcji turystów realizujących następujące formy turystyki kulturowej: dziedzictwa kulturowego, muzealnej, eventowej, religijnej, a ponadto wyjazdów konferencyjnych i zdrowotnych, których ofertę można powiązać ze zwiedzaniem atrakcji antropogenicznych. ...

 

 

Literatura

 

Baranowski B., Baranowski K., Krakowski M., Lech A. 1972, Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce T.IV, Z.6, Powiaty Łęczyca i Poddębice - województwo łódzkie, PAN, Zakł. Narod. im.Ossolin. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
Gorączko M., Gorączko A. 2013, Cechy regionalne w budownictwie na terenie gminy Uniejów, Biuletyn Uniejowski, 2, 53-65.
Gorączko M., Gorączko A. 2016, Potencjalne znaczenie tradycyjnego budownictwa wiejskiego w rozwoju gminy Uniejów [w:] K.Heffner, B.Klemens (red) Obszary wiejskie - wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, Studia KPZK PAN, CLXVII, Warszawa, 156-171. ...

 
 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij