Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 grudnia 2016, redaktor prowadzący numeru: Agnieszka Matusiak

Numer 6/2016 (listopad-grudzień 2016)

 

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie poddębickim

 

Opracowanie: Marcin Gorączko, Aleksandra Gorączko

W przypadku wszystkich proponowanych tras punktem wypadowym jest miasto Uniejów, ze względu na najbardziej kompleksowo rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, w tym zwłaszcza bazę noclegową i gastronomiczną. Pozwala to na efektywne i interesujące zagospodarowanie czasu wolnego w godzinach popołudniowych i wieczornych, co może skłaniać turystę do wydłużenia swojego pobytu do dwóch, trzech dni.

Dzień I (Atrakcje Uniejowa)
Wycieczka piesza lub rowerowa umożliwiająca zapoznanie się z wieloma różnorodnymi atrakcjami turystycznymi występującymi w granicach administracyjnych miasta Uniejów. Sugeruje się aby planując ją unikać terminów w których organizowane są na terenie Uniejowa duże całodzienne lub nawet kilkudniowe imprezy masowe (aktualne informacje dostępne na www.termyuniejow.pl). Zwykle ich program jest wystarczająco bogaty aby stały się one celem odrębnych wyjazdów. W ten sposób unikniemy sporych uciążliwości związanych ze wzmożonym napływem turystów do miasta. Z kolei krótsze i bardziej kameralne eventy, których w Uniejowie organizuje się naprawdę wiele, niewątpliwie przyczynią się do uatrakcyjnienia pobytu, którego głównym celem jest odkrywanie walorów kulturowych miasta.
Najważniejszym zabytkiem Uniejowa i jednocześnie powiatu poddębickiego jest Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich (ul. Zamkowa 2). Został on wzniesiony w latach 1360-1365 z inicjatywy arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii Skotnickiego. W połowie XV wieku zamek rozbudowano i dodatkowo ufortyfikowano przystosowując umocnienia do użycia broni palnej. W tym czasie warownia pełniła funkcje rezydencjonalne, kościelnego archiwum i biblioteki. Odbywały się w niej zjazdy duchowieństwa, a od czasów wojny trzynastoletniej na zamku w Uniejowie wielokrotnie przechowywano skarbiec kościoła gnieźnieńskiego (m.in. głowę św. Wojciecha, głowę św. Gereona, relikwie towarzyszek św. Urszuli i męczenników tebańskich, rękę św. Wojciecha, rękę św. Stanisława i jego pierścień). Na zamku mieściło się także więzienie, gdzie przetrzymywano innowierców i nieposłusznych księży. W 1525 roku zamek strawił pożar, po którym warownię odbudował i przekształcił w renesansową rezydencję starosta Stanisław z Gomolina. W pierwszej połowie XVII wieku za prymasów Jana Wężyka i Macieja Łubieńskiego, zamek przekształcono w renesansowo-barokowe założenie, przez co obiekt stracił ostatecznie cechy warowne. Pomyślny okres w dziejach uniejowskiej rezydencji przerwany został po połowie XVII w. Przyczyniły się do tego wydarzenia związane z najazdem szwedzkim w 1656 r. i rokoszem Lubomirskiego. W początkach XVIII w. nastąpiły dalsze zniszczenia i dewastacje. Po sekularyzacji dóbr prymasowskich przez władze pruskie zamek użytkowany był w ograniczonym zakresie. Zmiana nastąpiła w 1836 roku gdy rząd carski nadał uniejowskie dobra gen. Karlowi von Tollowi, szefowi sztabu głównej armii rosyjskiej podczas tłumienia Powstania Listopadowego. On sam w Uniejowie najprawdopodobniej nigdy się nie pojawił, za to jego syn Aleksander przyczynił się do odbudowy świetności zamku. Tollowie pozostawali właścicielami zamku do 1918 roku. W latach międzywojennych zabudowania zamkowe pełniły rolę pensjonatu. Po ostatniej wojnie zamek początkowo wykorzystywany był jako magazyn nawozów sztucznych i zboża. Dopiero w latach 1957-1967 przeprowadzono tutaj prace konserwatorskie i adaptacyjne na podstawie projektu H. i Z. Ziętkiewiczów. Zamek jest częściowo dostępny dla wszystkich zwiedzających (dziedziniec i międzymurze). Jednocześnie jest to dogodne miejsce do organizowania kameralnych eventów muzycznych (np. cykl koncertów "Muzyka na zamku" w 2016 r., w wykonaniu pedagogów i wychowanków Akademii Muzycznej w Łodzi). Natomiast z zabytkowymi wnętrzami, gruntownie wyremontowanymi w 2012 roku, można zapoznać się odwiedzając zamkową restaurację "Herbowa" lub jako gość znajdującego się tu hotelu i centrum konferencyjnego (wewnątrz m.in. stylizowane sale Rycerska, Białej Damy, hr. Aleksandra i Tollów oraz apartamenty Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka). Dostępna dla zwiedzających jest zamkowa wieża (za niewielka opłatą) z której roztacza się widok na Uniejów i jego najbliższe okolice. Przed zamkiem od strony Warty zlokalizowany jest budynek Domu Pracy Twórczej, obiekt pełniący funkcje artystyczno-kulturalne, hotelowe i gastronomiczne, ze szczególnym przeznaczeniem dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Powstał on w 2012 roku. Odbywają się w nim plenery malarskie, warsztaty artystyczne, seminaria naukowe oraz wystawy fotografii i obrazów. Tuż obok przy rzece znajduje się plenerowa ekspozycja machin oblężniczych.
Zamek w Uniejowie stoi na skraju rozległego parku miejskiego o powierzchni 34 ha. Został on założony w latach 1870-1870 jako park krajobrazowy w stylu angielskim przez ówczesnego właściciela zamku hr. Aleksandra von Tolla. Obecnie wyznaczone ścieżki edukacyjno - turystyczne umożliwiają poznawanie walorów przyrodniczych tego pięknego założenia parkowego. Dominującą szatę roślinną południowej, centralnej i północno-zachodniej części parku stanowi las dębowo - grabowo - lipowy. We wschodniej części przeważa park łęgowy jesionowo - olszowy. Na terenie parku znajdują się również zachowane fragmenty łęgów wierzbowo - topolowych. Łącznie występuje tu około 30 zbiorowisk roślinnych, 81 taksonów drzew i krzewów. Park Zamkowy sąsiaduje z dużym (77,67 ha) kompleksem leśnym, Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym Uroczysko Zieleń. Razem z parkiem przy zamku tworzy ono najcenniejszą pod względem przyrodniczym strefę uzdrowiska, przygotowaną do uprawiania spacerów, nordic walking, wycieczek rowerowych, biegów terenowych i tego typu innych form rekreacji, z wyznaczonymi ścieżkami edukacyjnymi.
Przy ul. Zamkowej 3/5 mieści się kompleks basenowy Termy Uniejów, najczęściej odwiedzany przez turystów obiekt w mieście. Oddany do użytku w 2008 roku, a w roku 2012 znacznie rozbudowany, w największym stopniu przyczynił się do dynamicznego rozwoju gospodarczego miasta. Kompleks basenowy podzielony jest na trzy funkcjonalne części: basenową zewnętrzną, basenowa wewnętrzną oraz zespół odnowy biologicznej. Niecki zewnętrzne i osłonięte są zasilane leczniczą solanką termalną. Takie rozwiązanie umożliwia funkcjonowanie basenów przez cały rok - niezależnie od pogody w godzinach 10.00-22.00 (dni powszednie) lub 9.00-22.00 (weekendy). W kompleksie mieści się również basen solankowo - uzdrowiskowy z ciepłą wodą oraz niezależny basen wewnętrzny z częścią ogólną i dziecięcą. Łączna powierzchnia lustra wody we wszystkich strefach wynosi 1500 m2. Strefa saun (łaźnie parowe, bania, łaźnia aromatyczna, sanarium), czynna jest w godzinach 16.00-22.00 (dni powszednie) i 10.00-22.00 (weekendy). Na miejscu można skorzystać również z kameralnej tężni solankowej. Szczytowe wykorzystanie uniejowskich term przypada sezon wakacyjny, jednak aby w pełni docenić walory gorących kąpieli warto skorzystać z basenów w chłodniejszych miesiącach roku a zwłaszcza w sezonie zimowym. Ciekawym miejscem do zwiedzenia, po uprzednim umówieniu się, jest zakład Geotermia Uniejów Sp. z o.o., zajmujący się eksploatacją wód geotermalnych i ich dystrybucją w mieście na cele ciepłownicze, balneologiczne i rekreacyjne. Motyw naturalnie gorących wód wypływających na powierzchnię jest wyeksponowany w wielu częściach miasta w postaci obiektów małej architektury, fontann m.in. na uniejowskim rynku oraz przy kładce przez Wartę oraz mini tężni przy kompleksie basenowym.
Przy ulicy Dąbskiej 49 w 2016 roku otwarty został stylowy Browar Wiatr. To połączenie rzemieślniczego browaru z restauracją, której menu opiera się na produktach pochodzących od lokalnych producentów i hodowców oraz kameralnym hotelem. Właściciel nie ukrywa, że jego celem jest uczynienie z Uniejowa regionalnej stolicy piwa rzemieślniczego. Warto sprawdzić czy znajduje się na dobrej drodze do jego realizacji.
Centralną częścią miasteczka pozostaje nadal rynek, który wraz z odchodzącymi od niego uliczkami w znacznym stopniu zachował swój pierwotny, średniowieczny układ. Z trzech stron jest on otoczony kamienicami zbudowanymi z kamienia wapiennego (obecnie w większości otynkowanymi), na parterze których prowadzona jest drobna działalność handlowa, usługowa i gastronomiczna. Od strony rzeki Warty znajduje się niewielki park. Najważniejszym zabytkiem tej części miasta jest przyległa do rynku Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Uniejowie, gotycka budowla z XIV wieku, przebudowana w XVI wieku. Szczególną wartość historyczną w kościele przedstawia gotyckie prezbiterium z XIV wieku, ołtarze boczne z XVII wieku a dodatkowo religijną sarkofag błogosławionego Bogumiła, wykonany w brązie w 1666 roku w Gdańsku. Świątynia w tej części Kotliny Kolskiej uchodzi za sanktuarium związane z kultem bł. Bogumiła, który pod koniec XII lub na początku XIII wieku na terenie sąsiedniego powiatu kolskiego (wieś Dobrów) miał swoją pustelnię. Kult ten był rozpowszechniony we wschodniej Wielkopolsce już w XV wieku. Tuż przy kolegiacie wznosi się okazała wolnostojąca wieża o wysokości 25 metrów, pełniąca rolę dzwonnicy i zegara. Została ona wybudowana w 1901 roku w stylu neobarokowym.
Na lewym brzegu Warty, na południe od drogi krajowej nr 72 znajduje się Zagroda Młynarska w Uniejowie. Jest to zespół muzealno-noclegowy typu skansenowskiego w skład którego wchodzą zarówno zabytkowe obiekty etnograficzne przeniesione z terenu województwa łódzkiego, takie jak dwór z miejscowości Nagórki (gm. Grabów, pow. łęczycki), dwa wiatraki - koźlaki z Chorzepina i ze Zbylczyc (gm. Świnice Warckie, pow. łęczycki) i chałupa ze Skotnik (gm. Uniejów), jak również ich kopie: budynek inwentarski z Uniejowa oraz stodoła z Besiekier (gm. Grabów, pow. łęczycki). W chałupie ze Skotnik mieści się wyposażona w piec chlebowy stylowa karczma. Z kolei we dworze urządzone zostały pokoje noclegowe dla turystów. Możliwość skorzystania z noclegu istnieje także w oryginalnej scenerii zabytkowych urządzeń napędowych młyna z Chorzepina. Drugi z wiatraków jest żywym muzeum młynarstwa, w którym można obserwować, a pod okiem kustosza także uczestniczyć w procesie produkcji mąki żytniej. W stodole odbywają się warsztaty rzemieślnicze: kowalstwa, wikliniarstwa, garncarstwa, bukieciarstwa oraz imprezy folklorystyczne. Ponadto znajduje się tutaj ekspozycja zabytkowych pojazdów konnych oraz bogata kolekcja dawnych narzędzi stolarskich i ciesielskich. Budynek inwentarski pełni funkcję stajni. W bezpośrednim sąsiedztwie skansenu mieści się osada indiańska TATANKA. Organizowane są tutaj na zamówienie warsztaty i prezentacje pozwalające na zapoznanie się ich uczestników z życiem codziennym Indian Ameryki Północnej a także obejrzeć bogatą kolekcję indiańskiego rękodzieła.

Dzień II (Szlakiem kamienia wapiennego w budownictwie wiejskim gminy Uniejów - wycieczka rowerowa lub samochodowa)
Celem wycieczki jest zapoznanie jej uczestników z coraz rzadszym zjawiskiem w budownictwie jakim jest regionalizm występujący w technikach wznoszenia budynków. Cechą charakterystyczną murowanej zabudowy wiejskiej, pochodzącej z okresu od II połowy XIX w. do końca lat 60. XX wieku, w Kotlinie Kolskiej wraz z jej otoczeniem, jest wykorzystanie jako podstawowego materiału konstrukcyjnego kamienia wapiennego, eksploatowanego w lokalnych kamieniołomach. W efekcie zagrody i inne budynki wzniesione z tego materiału stały się bardzo charakterystycznym, unikalnym wręcz na skalę Niżu Polskiego, elementem tutejszego krajobrazu kulturowego wsi. Wszystkie miejscowości na terenie gminy Uniejów położone wzdłuż proponowanej trasy cechuje duża liczba zachowanych do dziś budynków z kamienia, reprezentatywnych dla ogółu, a więc o różnym przeznaczeniu, wielkości i kształcie bryły.
Uniejów (Zagroda Młynarska - Boisko Sportowe im. E.Smolarka) - Felicjanów - Wielenin - Kolonia Wielenin - rejon Dąbrowy, Zaborowa, Stanisławowa i Rożniatowa - Czepów - Wilamów - Skotniki - Orzeszków -Ostrowsko (prom) - Wieścice - Człopy - Uniejów
W centralnej części Zagrody Młynarskiej w Uniejowie uwagę turystów zwykle zwracają nietypowe elewacje dwóch budynków inwentarskich. W przeciwieństwie do dominujących w polskich skansenach obiektów, reprezentujących architekturę drewnianą, te zostały wzniesione przy użyciu charakterystycznej porowatej skały, o barwie biało-żółtawej, starannie formowanej ręcznie na kształt cegły. Jeszcze do niedawna materiał ten, eksploatowany w pobliskich kamieniołomach, był na wsi najpopularniejszym budulcem, nie tylko w regionie uniejowskim i powiecie poddębickim, ale również na terenach powiatów kolskiego i łęczyckiego. Wspomniane budynki (jeden z nich jest kopią obiektu z II poł. XIX wieku znajdującego się przy rondzie) wraz z obiektami socjalnymi przy Boisku Sportowym im. Euzebiusza Smolarka i pobliskimi straganami na ryneczku o murowanych z kamienia ścianach są formą promocji tego dziedzictwa kultury materialnej i jednocześnie zachętą do nawiązywania do tradycji we współczesnych realizacjach z zakresu budownictwa. Łącznie w różnych częściach Uniejowa na chwilę obecną występuje blisko trzydzieści nie otynkowanych budynków z kamienia wapiennego, zwłaszcza wzdłuż przyległych do Warty ulic Kościelnickiej i Sienkiewicza. Wśród mniej licznych i bardziej rozproszonych zabudowań wiejskich budynki z kamienia są łatwiejsze do zauważenia. Tak jest na przykład w przypadku wsi Felicjanów i Brzeziny (po 24 obiekty, głównie chałupy i budynki inwentarskie). Materiał z kamieniołomów zwożony był na plac budowy furmankami. Obrabiano go za pomocą prostych narzędzi ręcznych, głównie młotków kamieniarskich. Z kamienia konstruowano mury w całości, wiążąc poszczególne elementy zaprawą glinianą. Jedynie dla wzmocnienia bardziej newralgicznych partii murów (naroża, nadproża) stosowano pełną cegłę ceramiczną. W ten sposób uzyskiwano charakterystyczny efekt dekoracyjny, zestawienie jasnożółtego kamienia z czerwienią ceramiki. Na ówczesne warunki kamień cechował się optymalnymi właściwościami izolacyjnymi i estetycznymi. W związku z tym z reguły nie przewidywano tynkowania ani dociepleń budynków.
Chociaż historia dużej wsi Wielenin (4km od Uniejowa) sięga średniowiecza, niemal cała zachowana tutaj (wraz z wsią Wielenin-Kolonia) do dziś zabudowa zagrodowa wzniesiona do końca lat 60. XX wieku, powstała z lokalnego kamienia (60 obiektów). Na szczególną uwagę zasługują dwie niewielkie chałupy w Wieleninie o konstrukcji mieszanej (drewno i kamień), które najprawdopodobniej dokumentują etap przejściowy w upowszechnianiu się budownictwa murowanego na tych terenach. W zachodniej części wsi w 1926 roku z kamienia zbudowano duży kościół. Szczególne wrażenie robi masywna wieża świątyni, będąca namacalnym dowodem na wysoki na kunszt i staranność dawnych rzemieślników budowlanych.
W okolicach leżących na północ od Wielenina wsi Stanisławów, Dąbrowa, Zaborów, Rożniatów i Czepów wśród pól uprawnych dostrzec można z łatwością ślady po dawnych kamieniołomach. W przeszłości był to rejon wzmożonej eksploatacji kamienia wapiennego, który w tym miejscu występuje bardzo płytko, często już pod warstwą gleby. Materiał skalny był wydobywany z płytkich wyrobisk za pomocą prostych narzędzi takich jak kilofy i łomy. W okresie największej popularności tego materiału w budownictwie zagrodowym (lata 30-60. XX wieku) przy wydobyciu i obróbce kamienia pracowało kilkaset osób, najczęściej zamieszkujących okoliczne wsie. Dziś eksploatacja prowadzona jest jedynie w części największego niegdyś wyrobiska w Rożniatowie, przy drodze wojewódzkiej z Uniejowa do Dąbia. Warto jednak tam się udać (dostęp drogą polną po uzyskaniu zgody właściciela) by zapoznać się z surowcem skalnym w warunkach in situ. Kamień w złożu występuje warstwowo co bardzo ułatwiało jego eksploatację. Pobliskie zabudowania gospodarskie (Karol Banasiak Kopalnia Kamienia Wapiennego pod adresem Stanisławów 32) reprezentują układ typowej dużej zagrody wzniesionej z kamienia wapiennego w zabudowie czworobocznej z budynkiem mieszkalnym, dwoma budynkami inwentarskimi oraz stodołą. Z kolei nowy budynek mieszkalny właściciela jest oddzielony od szosy kamiennym parkanem, stanowiącym przykład współczesnego wykorzystania tego tradycyjnego materiału w obiektach małej architektury. Na niektórych elementach ogrodzenia dostrzec można typowe skamieniałości fauny wieku kredy sprzed 65-70 mln lat w postaci amonitów, belemnitów, ślimaków i ramienionogów itp. Tym samym rejon kopalni można traktować jako cenne stanowisko geoturystyczne. Generalnie zabudowa wymienionych wyżej wsi ze względu na bliskość surowca skalnego niemal w całości wzniesiona była z miejscowego kamienia. W wielu przypadkach mógł być on wręcz eksploatowany bezpośrednio w miejscu budowy zagród.
Na terenie wsi Czepów, położonej po drugiej stronie DW 473, która do 1937 roku była siedzibą władz gminy Skotniki, oprócz architektury kamiennej (ponad 80 obiektów) warto zwiedzić także wpisany do rejestru zabytków podworski park z I poł. XIX wieku. Znajdująca się w pobliżu Czepowa (2 km) duża wieś Wilamów do dziś reprezentuje wczesnośredniowieczny układ przestrzenny wielodrożnicy. Najważniejszym zabytkiem miejscowości jest murowany z kamienia wapiennego i cegły kościół pw. Świętych Wojciecha i Stanisława. Został on wzniesiony w 1894 roku dzięki pomocy ówczesnego właściciela miejscowości Stanisława Pieczyńskiego. Wśród bogatego wyposażenia świątyni, na szczególną uwagę zasługuje licząca ponad 700 lat kropielnica. Międzywojenna historia miejscowości jest szczególnie związana z dziejami rodziny młynarskiej Pelców. Świadectwem tego jest zachowany do dziś młyn zbożowy, murowany częściowo z kamienia oraz tartak. Obiekty te przejęte w czasie okupacji przez Niemów, znacjonalizowane po wojnie, w ręce pierwotnych właścicieli powróciły dopiero w 1995 roku. W 2002 roku młyn zaprzestał działalności, zachowując jednak całe wyposażenie techniczne. Do niedawna na terenie wsi funkcjonowała prywatna Izba Muzealna - Muzeum Etnograficzne w Wilamowie. Obecnie większość gromadzonej przez lata kolekcji jest wyeksponowana w obrębie Zagrody Młynarskiej w Uniejowie. W odległości dwóch kilometrów od Wilamowa znajduje się wieś Skotniki. Cechą charakterystyczną tradycyjnej zabudowy miejscowości jest nietypowa dla regionu szczytowa orientacja chałup względem drogi. Z kolei w pobliskich wsiach Orzeszków i Orzeszków Kolonia (łącznie blisko 50 obiektów murowanych z kamienia) jest okazja aby zapoznać się z ciekawym zwyczajem zdobienia kamiennych elewacji elementami ceramicznymi układanymi w motyw krzyża, wzory geometryczne, sygnatury z datą budowy, inicjałami właścicieli, wykonawców itp. Ostatnim etapem wycieczki jest Ostrowsko jedna z czterech obok Spycimierza, Wilamowa i Wielenina największych wsi gminy Uniejów (ponad 300 mieszkańców). Mimo, iż miejscowość ta wzmiankowana była w średniowieczu jej współczesny charakterystyczny układ (zwarta ulicówka o długości ponad 1,5 km) wynika bezpośrednio z przeprowadzonej w XIX wieku regulacji gruntów. W obrębie wsi (większość obejść bardzo zadbanych, co nie jest niestety jeszcze regułą w gminie) wśród licznych budynków z kamienia (łącznie ponad 40 obiektów) zachowała się w dobrym stanie chałupa kryta strzechą. To właśnie ten rodzaj pokrycia dachowego pierwotnie dominował w budownictwie murowanym regionu, natomiast powszechny dziś eternit (w jego najmniej estetycznej falistej wersji) jest elementem późniejszym, wtórnym. W centralnej części Ostrowska mieści się nowo wybudowana remiza strażacka miejscowego OSP. W przypadku budynku oraz okalającego go ogrodzenia jako materiał elewacyjny został zastosowany kamień z Rożniatowa. Jest to wzorcowy przykład jak harmonijnie współczesny budynek można wpisać w istniejącą zabudowę wsi, dzięki nawiązaniu do miejscowej tradycji przy doborze materiałów budowlanych. Z Ostrowska można powrócić do Uniejowa drogą przechodzącą w ulicę Kościelnicką. Pierwotnie ta część miasta stanowiła odrębną wieś o nazwie Kościelnica. Warto jednak wybrać drogę bardziej okrężną, przez wieś Człopy (ponad 20 dobrze zachowanych budynków z kamienia wapiennego), korzystając z przeprawy promowej przez Wartę łączącą wsie Ostrowsko i Wieścice.

Dzień III (Wycieczka objazdowa po powiecie poddębickim)
Uniejów - Spycimierz - Łęg Piekarski (prom) - Zapora Jeziorsko - Siedlątków - Pęczniew - Brodnia - Borysew - Poddębice - Kałów - Tur - Stary Gostków - Wartkowice - Bronów - Biernacice - Uniejów
Położony na południe od Uniejowa Spycimierz znajduje się w strefie ochronnej uzdrowiska termalnego. Układ przestrzenny wsi stanowi wyjątkowy w regionie łódzkim i rzadki w skali ogólnopolskiej relikt osadnictwa średniowiecznego. Cechuje się on zwartą zabudową tzw. kupową, o nieregularnym wielodrożnym rozmieszczeniu siedlisk. W miejscowości zachowało się sporo tradycyjnych budynków wzniesionych z kamienia rożniatowskiego. Współczesny Spycimierz najbardziej znany jest z wyjątkowo pięknego zwyczaju związanego z obchodami Bożego Ciała, którego tradycja sięga 200 lat. Mieszkańcy wsi przed swoimi posesjami układają barwny dywan kwiatowy wzdłuż całej liczącej około dwa kilometry trasy procesji prowadzącej wokół wsi. Uroczystość ta od lat przyciąga wielu turystów, nie tylko z całej Polski ale również z zagranicy. Na terenie miejscowości zachowały się pozostałości grodu książęcego, które mimo iż obecnie raczej skromnie się prezentujące (niewielkie wzniesienie wśród pól uprawnych), wymagają uwagi turysty kulturowego, ze względu na duże znaczenie strategiczne i polityczne tej warowni we wczesnym średniowieczu. Innym zabytkiem militarnym są zachowane w obrębie wsi oraz w jej okolicy bunkry z okresu II wojny światowej (5 obiektów). Warto wspomnieć, że ostatnio Spycimierz znalazł się w elitarnej grupie 50 miejscowości wyróżnionych w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pt. "Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi". Jego celem jest nie tylko zachowanie dziedzictwa kultury materialnej, krajobrazu i tradycyjnie pojmowanych walorów wiejskości najcenniejszych pod tym względem wsi w Polsce, ale także budowanie jakości życia mieszkańców tych miejscowości.
Kolejnym etapem wycieczki jestznajdujący się na granicy województwa łódzkiego i wielkopolskiego Zbiornik Jeziorsko. Ze Spycimierza można do niego dotrzeć szosą poprzez Piekary i Skęczniew (pow.turecki), jednak w okresie od kwietnia do października warto urozmaicić sobie drogę korzystając z promu rzecznego przez Wartę, łączącego miejscowość Łęg Piekarski (gm.Dobra w pow. tureckim) z Księżymi Młynami (gm.Pęczniew). Zbiornik Jeziorsko jest drugim pod względem powierzchni zalewu (43,2 km2) i czwartym pod względem pojemności (202 mln m3) wśród zbiorników retencyjnych w Polsce. Koncepcja jego budowy sięga przełomu lat 50. i 60. XX w. Wynikała ona z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej doliny Warty, gdzie niemal każdego roku w okresie wiosennym tworzyło się wielkie rozlewisko, powodując znaczne straty w rolnictwie. Drugim istotnym powodem jego budowy było zapotrzebowanie na wodę do systemów chłodniczych powstającego zespołu elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Zbiornik Jeziorsko powstał po przegrodzeniu doliny rzeki Warty na linii wsi Skęczniew - Siedlątków zaporą ziemną o maksymalnej wysokości 20 m i długości 2730 m oraz wybudowaniu zapór bocznych w dolinie rzek: Pichny i Teleszyny a także zapór cofkowych w rejonie miasta Warta (pow.sieradzki). Należy on do zbiorników wielozadaniowych, przyczyniając się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki Warty, zabezpieczając wodę dla systemów chłodniczych zakładów przemysłowych oraz na potrzeby produkcji energii elektrycznej i urządzeń rolniczych. Ponadto umożliwia on zwiększenia przepływów rzeki Warty w okresach niżówkowych oraz poprawia warunki żeglugowe na tej rzece. Koroną zapory biegnie droga wojewódzka nr 478, prowadząca z Dąbrowy koło Dobrej (powiat turecki) do Krępy w okolicach Poddębic. W środkowej części zapory znajduje się punkt widokowy obejmujący zasięgiem jej górne i dolne stanowisko. Przy parkingu na obelisku umieszczono okolicznościową tablicę upamiętniającą postać hydrotechnika inż. Józefa Głuszaka (1917-1989), pomysłodawcę i projektanta budowli. Znajdująca się poniżej zapory Elektrownia Wodna "Jeziorsko" o mocy 4,89 MW nie jest co prawda udostępniona do zwiedzania przez turystów indywidualnych, często jednak stanowi się cel wycieczek objazdowych po regionie poddębickim organizowanych w ramach imprez grupowych, np. konferencji naukowych, zjazdów branżowych itp.
Elektrownia zlokalizowana jest na terenie gminy Pęczniew, która przylegając od wschodu do Zbiornika Jeziorsko ma spore szanse na dynamiczny rozwój turystyki wodnej. Służyć temu może istniejąca już infrastruktura w postaci przystani jachtowej i rybackiej (wieś Pęczniew), wypożyczalni sprzętu wodnego (Pęczniew i Brzeg), kąpieliska (Pęczniew), letniskowych obiektów noclegowych oraz sezonowej gastronomii, której specjalnością są potrawy z miejscowych ryb (stawy hodowlane w Pęczniewie). Uzupełnienie typowej oferty turystycznej dla letników możliwe jest dzięki stosunkowo dużemu potencjałowi kulturowemu gminy.
W pobliżu zapory, na prawym brzegu Warty położona jest niewielka wieś Siedlątków. Niewiele brakowało aby znajdujący się w jej obrębie kościół pw. św. Marka Ewangelisty z końca XVII wieku został zatopiony podczas budowy zbiornika, podobnie jak około 350 wysiedlonych wcześniej gospodarstw w dolinie Warty, które znalazły się w zasięgu zalewu. Ostatecznie zdecydowano się na pozostawienie kościoła na obwałowanym cyplu, w efekcie czego obecnie znajduje się on w depresji, poniżej zwierciadła wody w zbiorniku. Na zabytkowe wyposażenie świątyni składa się późnorenesansowy obraz z życia św. Izydora a także pieczołowicie odrestaurowany ołtarz główny z kopią obrazu Matki Boskiej Siędlątkowskiej (oryginalny obraz renesansowy spłonął w 1957 r.). Inne zabytki kościoła to trzy krzyże procesyjne z XVIII wieku, rzeźba św. Jana Nepomucena, rokokowa monstrancja z 1781 roku, kielich z XVII wieku, kielich z początku XVII wieku oraz ornaty z przełomu XVIII i XIX wieku. Ciekawostką jest iż parafia w Siedlątkowie licząca 32 rodziny jest najmniejszą parafią w Polsce. Pierwotnie kościół znajdował się w centralnej części miejscowości, która na w spisach województwa sieradzkiego z XV w. figuruje jako miasto. W latach 60. XX wieku na zachód od świątyni odkryto pozostałości rycerskiej siedziby obronnej z XIV w. Odnaleziono tu m.in. unikatową zbroję rycerską. Obecnie relikty gródka znajdują się pod wodą, na dnie Zbiornika Jeziorsko. W Pęczniewie stoi drewniany kościół św. Katarzyny z 1761 roku, z późnogotyckim ołtarzem głównym i barokowymi ołtarzami bocznymi, który wraz z przyległym do niego parkiem jest wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Z kolei pobliska miejscowość Brodnia wsławiła się za panowania Władysława Jagiełły jako miejsce polowań władcy na grubego zwierza, w trakcie których król przebywał w specjalnie na tą okoliczność zbudowanej siedzibie. Jej relikty oraz przynależnego do niej folwarku kryje kopiec ziemny w centralnej części wsi. Zwiedzić należy także drewniany kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa, zbudowany ok. roku 1556 a następnie rozbudowany w 1886, z barokowym wnętrzem i zabytkowym wyposażeniem. W południowej części Zbiornika Jeziorsko nad którą między innymi znajduje się wieś Brodnia w 1998 roku ustanowiono rezerwat wodny i faunistyczny. Jego zadaniem jest ochrona płytkiej, cofkowej części zbiornika wraz z ostojami wielu często rzadkich ptaków wodnych i wodno-błotnych. Jest to jedno z najbardziej cenionych w Polsce miejsc prowadzenia specjalistycznych ale też amatorskich obserwacji ornitologicznych (ang.birdwatching).
W 2008 roku w miejscowości Borysew pod Poddębicami (dojazd z gminy Pęczniew drogami gminnymi) został otwarty ogród zoologiczny funkcjonujący pod nazwą "ZooSafari Borysew". Zajmuje on obszar o powierzchni 25 hektarów, na którym zgromadzono ponad 500 egzotycznych zwierząt reprezentujących 90 gatunków z pięciu kontynentów. Największą atrakcją ogrodu są białe lwy (14 osobników spośród znanych 90 na świecie) oraz białe tygrysy (bardzo rzadki wariant kolorystyczny tego gatunku drapieżnika). Ogród zoologiczny spośród innych tego typu jednostek wyróżniają także duże i bardzo dobrze wyeksponowane wybiegi oraz możliwość uczestniczenia publiczności w pokazach karmienia zwierząt. Na zwiedzanie obiektu, czynnego codziennie w godzinach 10.00-18.00 należy sobie przeznaczyć co najmniej 2-3 godziny. W sezonie (trwającym od wiosny do późnej jesieni) ogród w Borysewie jest obecnie odwiedzany przez ponad 200 tys. turystów.
Najbardziej znanym zabytkiem znajdujących się po przeciwległej stronie doliny Neru Poddębic jest Pałac Grudzińskich. Jest on zaliczany do najpiękniejszych zabytków renesansu środkowej Polski. Budowę pałacu rozpoczął w roku 1610 dziedzic Poddębic, wojewoda rawski Zygmunt Grudziński, zaś ukończył ją jego syn Stefan, starosta pilski i bolimowski. Zasadniczy, renesansowy trzon dworu poddębickiego to trójkondygnacyjny, murowany na planie prostokąta budynek. Do ściany południowej korpusu dobudowana została dwukondygnacyjna, otwarta loggia zwieńczona manierystycznym szczytem, ze sklepieniem krzyżowym w typie lubelsko-kujawskim, składająca się w dolnej części z trzech arkad filarowych, w górnej z podobnie dostawionymi do arkad półkolumienkami toskańskimi. W narożniku południowo-wschodnim tej elewacji dostawiona została pięciokondygnacyjna wieża, w pierwszych dwóch kondygnacjach założona na planie kwadratu, wyżej ośmiokąta. Z kolei w narożniku południowo-zachodnim dobudowano siedmioboczną kaplicę. W II połowie XIX wieku do korpusu renesansowego od strony północnej dostawiono skrzydło poprzeczne. Całe założenie architektoniczne nawiązuje swym stylem do małopolskich dworów renesansowych i porównywane jest do willi włoskich z tego samego okresu. W latach 2014-2015 obiekt został poddany gruntownym pracom budowlanym i konserwatorskim, od piwnic po dach. Wewnątrz pałacu spod warstw tynku i farb odsłonięto fragmenty pięknych siedemnastowiecznych polichromii co umożliwiło ich częściową rekonstrukcję. Remont wynikał z planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu, co częściowo ograniczyło możliwość zwiedzania jego wnętrz. Obecnie mieści się tutaj Dom Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych "Kraina Bez Barier" prowadzący działalność edukacyjną. W kaplicy pałacowej pokrytej fragmentami XVII-wiecznych fresków do niedawna mieściła się Izba Muzealna Ziemi Poddębickiej, jednak przed remontem eksponaty zostały z niej przeniesione do Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Występująca obecna niewielka ekspozycja prezentuje wczesnośredniowieczne przedmioty codziennego użytku wydobyte w trakcie archeologicznych prac ratunkowych przy budowie autostrady A2. Pałac Grudzińskich w Poddębicach jest laureatem tegorocznego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany 2016" w kategorii "Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu". Wokół pałacu zachował się duży blisko 4 hektarowy park. Wraz z rewitalizacją parku dokonano także remontu znajdującego się na jego obrzeżach przy ul. Mickiewicza kościoła ewangelicko-augsburskiego, zbudowanego w 1871 roku. Obecnie znajduje się w nim Pijalnia Wód Termalnych (otwarta w sezonie od środy do niedzieli, poza sezonem jedynie w weekendy) oraz Teatr Integracji (nieregularne kameralne wydarzenia artystyczne).
Także przy ul.Mickiewicza w 2011 roku w Poddębicach uruchomiono kompleks trzech basenów geotermalnych o łącznej powierzchni lustra wody 880 m² i temperaturze od 28 do 35°C. Woda wypełniająca niecki basenowe częściowo pochodzi z otworu eksploatacyjnego o głębokości ponad 2039 m, częściowo zaś z sieci wodociągowej. Obiekt czynny jest w sezonie wiosenno-letnim.
Na uwagę zasługują dwa drewniane kościoły występujące w rejonie Poddębic. Pierwszy z nich pw. św. Mikołaja Biskupa z 1786 roku znajduje się w Kałowie. Zbudowany został na planie krzyża w konstrukcji zrębowej a następnie oszalowany. Wystrój wnętrza jest generalnie barokowy. Z wyposażenia ruchomego warto wymienić wieżyczkową monstrancję z 1620 r. Przed kościołem wybudowano dzwonnicę, konstrukcji słupowej, oszalowaną, o dwóch kondygnacjach, nakrytą czterospadowym dachem. W roku 2011 świątynia wraz z dzwonnicą została poddana pełnej renowacji. Nieco starszy (1745) jest kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła w Turze (gm.Wartkowice). Wewnątrz znajduje się późnogotycka chrzcielnica kamienna z drewnianą pokrywą klasycystyczną. Wnętrze kościoła również barokowe. Jest to budowla drewniana, o konstrukcji zrębowej, wzniesiona na planie prostokąta. Od frontu znajduje się ganek wsparty na czterech kolumnach, zwieńczony tympanonem. Całość wieńczy dach naczółkowy, kryty gontem.
We wsi Stary Gostków, w bardzo dobrym stanie zachował się neoklasycystyczny pałac wzniesiony na początku XIX w., według projektu znanego warszawskiego architekta Hilarego Szpilowskiego. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, z wejściem ozdobionym okazałym czterokolumnowym portykiem oraz półkolistym ryzalitem od strony ogrodu. Mieści się w nim siedziba władz gminy Wartkowice. Pałacowe wnętrza można zwiedzać w godzinach pracy urzędu, a warto ponieważ zachowały one wiele elementów dawnego wystroju (klasycystyczna polichromia z lat 1809-1812, wykonana w technice temperowej, pokrywająca większość ścian i sufitów pałacowych pomieszczeń, autentyczne drewniane podłogi i inne elementy stolarki oraz zabytkowe kominki). Oprócz samej rezydencji w skład zespołu pałacowego wchodzą dwie klasycystyczne oficyny. Budynki sąsiadują z rozległym pałacowym parkiem ciągnącym się w kierunku rzeki Ner (liczne drzewa pomnikowe, stanowisko bluszczu drzewiastego). W pobliżu pałacu znajduje się obelisk upamiętniający bitwę stoczoną w październiku 1914 roku pomiędzy kawalerią rosyjską a żołnierzami II batalionu 1 Pułku Strzelców Legionów Polskich, dowodzonych przez majora Mieczysława Norwid-Neugebauera. W 1937 roku wziął on udział w uroczystości odsłonięcia pomnika. W pobliskich Wartkowicach do 1997 roku znajdował się drewniany kościół z 1719 roku o konstrukcji zrębowej, kryty gontem. Świątynię tą przeniesiono do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach koło Gniezna.
Z kolei w niewielkim Bronowie wśród starych pomnikowych drzew zlokalizowany jest niewielki dworek, w którym siedzibę ma Muzeum Oświatowe i Izba Marii Konopnickiej. Został on zbudowany na miejscu dawnej drewnianej siedziby szlacheckiej, w której w latach 1862-1872 mieszkała przyszła poetka wraz z mężem Jarosławem i dziećmi. W izbie pamięci zgromadzono dokumenty, fotografie, publikacje jej utworów, a także XIX. w. meble i przedmioty codziennego użytku. Druga część ekspozycji poświęcona jest szkolnictwu (rekonstrukcja klasy wiejskiej szkoły z lat 50. XX w., zbiór dawnych podręczników, świadectw, legitymacji uczniowskich oraz dzienników klasowych. Muzeum można zwiedzać po wcześniejszym umówieniu się.
Powracając do Uniejowa warto na moment zatrzymać się Biernacicach (gm.Wartkowice) gdzie znajduje się malownicza ruina okazałego piętrowego dworu. W połowie XIX wieku miejscowość była w posiadaniu Feliksa Lisickiego. Był on sąsiadem Marii i Jarosława Konopnickich i drużbą na ich weselu. Ofiarował Biernacice jako wiano córce, żonie Artura Dzierzbickiego, który stał się właścicielem Bronowa wykupionego od Konopnickich. On też wybudował murowany z cegły dwór. Obiekt wraz z zachowanym spichlerzem należy do osoby prywatnej, jest on jednak dobrze widoczny z drogi, przez co zabytek bez trudu można obejrzeć zza ogrodzenia.


 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij