Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 grudnia 2016, redaktor prowadzący numeru: Agnieszka Matusiak

Numer 6/2016 (listopad-grudzień 2016)

 

Wybrane publikacje i portale internetowe opisujące powiat poddębickiego

 


Publikacje naukowe
Baranowski B., Baranowski K., Krakowski M., Lech A. 1972, Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce T.IV, Z.6, Powiaty Łęczyca i Poddębice - województwo łódzkie, PAN, Zakł. Narod. im.Ossolin. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
Gorączko M., Gorączko A. 2013, Cechy regionalne w budownictwie na terenie gminy Uniejów, Biuletyn Uniejowski, 2, 53-65.
Gorączko M., Gorączko A. 2016, Potencjalne znaczenie tradycyjnego budownictwa wiejskiego w rozwoju gminy Uniejów [w:] K.Heffner, B.Klemens (red) Obszary wiejskie - wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, Studia KPZK PAN, CLXVII, Warszawa, 156-171.
Gorczyszewska E., Smętkiewicz K. 2013, Budowa i promocja marki miejsca na przykładzie uzdrowiska termalnego Uniejów, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 144, cz. 2, 395-408
Jabłońska J. 2005, Kapituła uniejowska do początku XVI wieku, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
Kobojek E. 2016, Krajobraz kulturowy doliny Warty w okolicach Uniejowa, Biuletyn Uniejowski, 5, 175-191.
Krantz L. 1980, Zamek w Uniejowie, Warszawa-Poznań.
Kugiejko M., Susło J. 2015, Obecny stan turystyki eventowej w Uniejowie, Turystyka Kulturowa, 11, 55-69.
Puckowa J. 2009, Poddębice w okresie międzywojennym 1918-1939, Poddębickie Towarzystwo Regionalne, Wyd. Prof-Art., Poddębice.
Smętkiewicz K. 2014, Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów, Wyd. Ibidem, Łódź.
Szymczak J. (red) 1995, Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź-Uniejów.

Publikacje krajoznawcze
Kępińska B., Smętkiewicz K. 2015, Geotermalne bogactwo. Wykorzystanie wody geotermalnej na przykładzie Uniejowa, Wyd. Geotermia Uniejów Sp. z o.o., Uniejów.
Krajewski K. 2009, Historia wsi Czepów, Skotniki, Rożniatów, Wilamów, Pęgów, Stemplew i Wola Świniecka, nakładem autora, Poddębice.
Krajewski K., Krajewska Z. 2004, Kościoły parafialne, filialne Kościoła Rzymskokatolickiego w powiecie poddębickim, nakładem autorów, Poddębice
Łódzkie 2016/2017. Przewodnik turystyczny, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź.
Miasto i gmina -Uniejów mapa turystyczno-krajoznawcza, Wyd. Termy Uniejów, Uniejów 2012.
Nowak A.Cz. 1987, Koło-Kłodawa-Uniejów-Dąbie-Przedecz oraz okolice. Przewodnik Turystyczny, COIT, Poznań.
Pietrzak J. 1998, Poddębickie kalendarium, Poddębickie Towarzystwo Regionalne, Poddębice.
Powiat Poddębicki - informator turystyczny, Wyd. Starostwo Powiatowe w Poddębicach, b.d.
Smętkiewicz K., Smętkiewicz K. 2015, Przyrodnicze spacery po Uniejowie, Wyd. Geotermia Uniejów Sp. z o.o., Uniejów, wyd.II
Szewczyk G. 2007, Zbiornik wodny Jeziorsko, RZGW w Poznaniu, Poznań-Skęczniew.
Uniejów. Uzdrowisko Termalne, (mapa gminy i plan miasta) Wyd. Urząd Miasta Uniejów, b.d.

Opracowania wykonane na potrzeby prac urzędów:
Koncepcja rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Uniejów do 2010 r., Uniejów 2016
Operat Uzdrowiskowy - Uzdrowisko Uniejów, Uniejów 2012
Strategia rozwoju powiatu poddębickiego 2020, Łódź -Poddębice 2015

Przydatne portale i strony internetowe
www.biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl
www.cluktur.pl
www.ekouniejow.pl
www.geotermia-uniejow.pl
www.mariakonopnickawbronowie.pl
www.miedzywartaanerem.com.pl
www.parafiaspycimierz.org.pl
www.peczniew.pl
www.poddebice.pl
www.sztetl.org.pl
www.uniejow.pl
www.termyuniejow.pl
www.wartkowice.pl
www.zamekwuniejowie.pl
www.zamkilodzkie.pl
  

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij