Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 25 lutego 2017, redaktor prowadzący numeru: Armin Mikos v. Rohrscheidt i Szymon Czajkowski

Numer 1/2017 (styczeń-luty 2017)

 

Zarys dziejów ziemi wołowskiej

 

... Ziemia wołowska od najdawniejszych czasów przynależy do Śląska, zatem na przestrzeni wieków dzieliła jego losy. Na początku VII w. osiedliły się tam plemiona słowiańskie. Byli to głównie Trzebowianie, a na skrajach dzisiejszego powiatu także Dziadoszanie i Ślężanie, odpowiednio od północy i południa. Kiedy w X wieku Śląsk stawał się częścią polskiej państwowości, wszystkie lokalne szczepy objęto nazwą Ślężan. Na podstawie badań archeologów polskich i niemieckich można wnioskować, że Wołów i okolice stanowiły wówczas północną granicę osadnictwa Ślężan. Z ich organizacją plemienną należy wiązać pojawienie się grodów w Kretowicach i Lubiążu. Po wprowadzeniu w Polsce jednolitej administracji kasztelańskiej, grody te straciły na znaczeniu i zostały zniszczone. ...

 
 

Waloryzacja

 

... Na podstawie analizy wyników waloryzacji należy stwierdzić, że powiat wołowski to obszar o średnim potencjale turystyczno-kulturowym (131 punktów w I kategorii). Mikroregion wypada przeciętnie na tle pobliskich powiatów, a jego wynik znajduje się blisko dolnej granicy przedziału. Większość atrakcji turystyki kulturowej skoncentrowana jest w Lubiążu, miejscowości położonej na peryferiach powiatu, graniczącej z powiatem legnickim. Wołów mimo faktu, iż jest siedzibą władz i największym miastem, nie pełni funkcji głównego ośrodka kulturowego. Jedyne miasta znajdujące się w powiecie - wspomniany Wołów oraz Brzeg Dolny, położone blisko siebie, posiadają porównywalną ofertę turystyczną. ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Motel "Bis" 
Wołów, ul. Marsz. Piłsudskiego 26

Restauracja „Ratuszowa”
Wołów, ul. Rynek – Ratusz

"Karczma Cysterska" 
pl. Klasztorny 1, 56-100 Lubiąż...

 

 
 

Pobyt

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa ze Zbigniewem Posackim, Prezesem Stowarzyszenia Lubiąż
TK: Czym jest Stowarzyszenie Lubiąż?
ZP: Jesteśmy organizacją lokalną, założoną w 2003 r. w celu ogólno pojętej promocji Lubiąża i rozwoju turystyki na bazie pocysterskiego kompleksu klasztornego. Przez ponad dekadę zrealizowaliśmy już wiele projektów proturystycznych czy też wprost promujących Lubiąż, jak np. ekomuzeum. Od 2012 roku jesteśmy też organizacją pożytku publicznego. ... 

 

Przydatne adresy

 

Punkt informacji turystycznej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołowie
ul. gen. Sikorskiego 8, 56-100 Wołów

Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Brzegu Dolnym
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny

Stowarzyszenie Lubiąż (informacja i zwiedzanie i oprowadzanie po terenie opactwa)
Plac Klasztorny 1, 56-100 Lubiąż  ...

 
 
 

Ziemia wołowska dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Na podstawie analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu wołowskiego ustalono następujące formy turystyki kulturowej, mogące potencjalnie wykorzystywać dostępne zasoby oraz walory turystyczne: turystyka religijna, turystyka tematyczna (zorientowana na historyczne rezydencje), turystyka industrialna oraz eventowa. Możliwości kreowania oraz rozwoju wymienionych form na podstawie aktualnego poziomu zasobów mikroregionu omówiono poniżej. ...

 

 

Literatura

 

Bakes J., 1972, Wołów i ziemia wołowska, Ossolineum, Wrocław.
Fabiszewski J (red.), 2005, Przyroda Dolnego Śląska, Wyd. PAN, Wrocław (wybrane fragmenty).
Harasimowicz J., 2007, Dolny Śląsk, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław (wybrane fragmenty).
Jażdżewski K., Lubiąż. Losy i kultura śląskiego opactwa cystersów (1163-1642), Wyd. UWr, Wrocław 1992;
Kalinowski K., 1970, Śląsk w zabytkach sztuki. Lubiąż, Ossolineum, Wrocław. ...

 
 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij