Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 30 kwietnia 2017, redaktor prowadzący numeru: Piotr Kociszewski

Numer 2/2017 (marzec-kwiecień 2017)

 

Zarys dziejów Torunia i okolic

 

... Obszary wchodzące obecnie w skład powiatu toruńskiego należały w X w. do terytoriów pogranicznych zasiedlonych przez plemiona Goplan i Mazowszan. Razem z nimi stały się częścią wczesnopiastowskiego państwa polskiego, najpóźniej w połowie X w. W XI-XII w. Tereny położone na styku ziemi chełmińskiej, ziemi dobrzyńskiej i Kujaw związane były z ośrodkami grodowymi zlokalizowanymi w Nieszawie i Słońsku, oraz bardziej odległymi w Kałdusie (pierwotne Chełmno) i Dobrzyniu nad Wisłą. Istotne znaczenie dla rozwoju regionu miał przebiegający przez jego terytorium szlak prowadzący z Kujaw do Prus, wykorzystujący przeprawy i brody na Wiśle na obszarze współczesnego Torunia i w okolicy wsi Stary Toruń, a także sąsiedztwo plemion pruskich, kontrolujących terytoria na północ od Osy i przenikających stamtąd w sposób pokojowy lub siłowy na ziemię chełmińską i dobrzyńską. ...

 
 

Waloryzacja

 

... W wyniku przeprowadzonej waloryzacji Torunia i powiatu ziemskiego toruńskiego stwierdzono, że omawiany mikroregion posiada wielki potencjał turystyczno-kulturowy, stanowiąc pod tym względem jedną z najważniejszych krajowych destynacji kulturowych, na równi ze znacznie większymi ośrodkami miejskimi takimi jak Poznań czy Wrocław. W najważniejszej dla przeprowadzanej oceny I kategorii uzyskał on 667 punktów, a więc znacznie powyżej wartości granicznej (450 pkt) określonej dla tego przedziału. Tak znaczny potencjał mikroregionu wynika przede wszystkim z faktu, iż w Toruniu, jednym z najstarszych miast na terenie kraju, znajduje się najlepiej zachowany w Polsce (poza Krakowem) zwarty zespół średniowiecznej zabudowy miejskiej, na którą składają się cenne i autentyczne zabytki architektury gotyckiej, zarówno świeckiej, sakralnej jak i obronnej. ...

 

 

 
 

Pobyt

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa z dr Hubertem Czachowskim Dyrektorem Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu 
TK: Olędrzy wydają się dość tajemniczą społecznością. Byli to Holędrzy czy może raczej Niemcy? W jakich okolicznościach pojawili się na ziemiach polskich i dlaczego obecnie mówimy o nich w czasie przeszłym?
HC:
To dosyć skomplikowana historia. Olędrzy pojawili się na ziemiach polskich już w XVI wieku, kiedy to grupy menonitów z Niderlandów i z północnych Niemiec uciekały ze swoich ojczyzn przed prześladowaniami religijnymi. W Polsce – w przeciwieństwie do innych krajów europejskich – panowała wtedy względna tolerancja religijna. Dla tych grup stworzono nowe prawo osadnicze, które nazwano prawem olęderskim, a samych osadników zwano olędrami. ... 

 

Przydatne adresy

 

Ośrodek Informacji Turystycznej
Rynek Staromiejski 25, 87-100 Toruń

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK
Pl. Rapackiego 2, 87-100 Toruń

Centrum Przewodnickie TST
ul. Bankowa 14/16/16, 87-100 Toruń ...

 
 
 

Toruń i okolice dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Przeprowadzona analiza potencjału turystyczno-kulturowego Torunia i powiatu ziemskiego toruńskiego wykazała największy potencjał walorów eksploatowanych przez cztery formy turystyki kulturowej: turystykę dziedzictwa kulturowego, turystykę eventową, religijna (w tym pielgrzymkowa) oraz kulturową turystykę militarną. ...

 

 

Literatura

 

Birecki P. 2010, Gmina Wielka Nieszawka. Szkice z dziejów, Studio Reklamy Mysterion, Wielka Nieszawka-Toruń.
Birecki P. 2014, Gmina Łubianka. Historia i teraźniejszość, Partner Poligrafia, Łubianka.
Biskup M. (red.) 1983, Toruń dawny i dzisiejszy, PWN, Warszawa.
Biskup M. (red.) 1992-2006, Historia Torunia, t. 1-3, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń.
Biskup M., Labuda G. 1986, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Gospodarka-Społeczeństwo-Państwo-Ideologia, Gdańsk
Błażejewska A. i in., 2009, Dzieje sztuki Torunia, Muzeum Okręgowe, Toruń. ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Chleb i Wino
Rynek Staromiejski 22, 87-100 Toruń

Kawiarnia Artus
Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń

Hotel Bulwar****
Bulwar Filadelfijski 18, 87-100 Toruń...
 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij