Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 30 kwietnia 2017, redaktor prowadzący numeru: Piotr Kociszewski

Numer 2/2017 (marzec-kwiecień 2017)

Turystyka Kulturowa
 

Toruń i powiat toruński jako destynacja turystyki kulturowej

 

Marcin Gorączko, Michał Targowski

Przeprowadzona analiza potencjału turystyczno-kulturowego Torunia i powiatu ziemskiego toruńskiego wykazała największy potencjał walorów eksploatowanych przez cztery formy turystyki kulturowej: turystykę dziedzictwa kulturowego, turystykę eventową, religijna (w tym pielgrzymkowa) oraz kulturową turystykę militarną.

Turystyka dziedzictwa kulturowego
Toruń z występującymi na jego obszarze licznymi walorami dziedzictwa kulturowego stanowi jedną z najważniejszych destynacji tej formy turystyki w Polsce. Wiodącym pod tym względem obszarem na terenie miasta jest jego najstarszy średniowieczny fragment o powierzchni nie przekraczającej 40 ha. Na tak małej przestrzeni, częściowo ograniczonej dobrze zachowanymi fortyfikacjami miejskimi znajduje się ponad 200 obiektów zabytkowych, z których wiele ze względów architektonicznych można uznać za unikalne, nie tylko w kraju ale również w Europie. Z tego też względu cały zespół Starego i Nowego Miasta Torunia wraz z pozostałościami toruńskiego zamku zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz na Listę Krajowych Pomników Historii, co powinno być wystarczającą rekomendacją dla uprawiających turystykę kulturową. W toruńskich zabytkach została zapisana na trwałe długa i bogata historia miasta, które swój rozkwit przeżywało zarówno w średniowieczu, jak również w późniejszych wiekach. Co więcej następujące po sobie etapy rozwoju miasta przez kolejne stulecia dokonywały się w dużej mierze z poszanowaniem osiągnięć budowlanych i architektonicznych poprzedników. Toruń miał również to szczęście, że w porównaniu do wielu innych miast o średniowiecznych korzeniach ustrzegł się większych zniszczeń w trakcie konfliktów zbrojnych, zwłaszcza podczas ostatniej wojny światowej. To właśnie dzięki tym sprzyjającym okolicznościom główną substancję autentycznie zabytkowej części miasta stanowić dziś mogą mieszczańskie i patrycjuszowskie kamienice zarówno gotyckie, renesansowe jak i barokowe, ponad które wznoszą się monumentalne budowle gotyckie takie jak kościół św. Janów, kościół Wniebowzięcia NMP, kościół św. Jakuba, Ratusz Staromiejski czy dwór mieszczański Bractwa Świętego Jerzego. Dotyczy to również okazałych murów miejskich, które przecież już dawno temu utraciły swoje militarne znaczenie a które mimo to przetrwały do naszych czasów. Zachowane w sporej liczbie toruńskie spichrze należą do jednych z najcenniejszych i najstarszych tego typu zabytków w Polsce i podobnie jak kamienice są świadectwem zamożności Torunia w czasach, gdy był on ośrodkiem handlowym o europejskim znaczeniu. Na tym tle sporym dysonansem jest toruński zamek krzyżacki pozostający w ruinie. Jednak w odróżnieniu od większości zrujnowanych warowni na terenie kraju, ta akurat została zniszczona przez samych mieszczan i to jeszcze w XV wieku. Dzięki zachowanemu niemal w pierwotnej postaci układowi przestrzennemu średniowiecznego zespołu miejskiego i zabytkom architektury zwiedzanie tej części miasta może być sugestywną podróżą w czasie, na przykład umożliwiającą podążanie śladami najsłynniejszego torunianina Mikołaja Kopernika i jemu współczesnych. Oryginalne założenia urbanistyczne przetrwały również w przypadku dawnych przedmieść takich jak Bydgoskie Przedmieście, Jakubskie Przedmieście, Chełmińskie Przedmieście, gdzie nadal silnym akcentem architektonicznym stanowią budynki z realizowane w stylach secesyjnym, modernistycznym, klasycystycznym i funkcjonalistycznym a także typowej dla regionu technologii muru pruskiego. Wizyta w centralnej części Torunia może być okazją do poznania jego okolic i zachowanych tu zabytków architektury. W Chełmży, drugim oprócz Torunia mieście mikroregionu, znajduje się dawna katedra biskupstwa chełmińskiego, której budowę rozpoczęto jeszcze w połowie XIII wieku. Jedynie nieco młodszą świątynią w tym mieście jest kościół św. Mikołaja. Na szczególną uwagę zasługują ruiny gotyckich zamków w Dybowie (obecnie w lewobrzeżna część Torunia) i w Złotorii, warowni, które odegrały dużą rolę w historii konfliktów polsko-krzyżackich. Tereny pozamiejskie mikroregionu to obszar gdzie przetrwało do dziś sporo okazałych pałaców i innych rezydencji szlacheckich, jak również tradycyjna chłopska zabudowa zagrodowa typowa dla ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej i Doliny Dolnej Wisły.

Turystyka eventowa
Obecność i aktywna działalność w Toruniu wielu dużych placówek kulturalnych i naukowych, licznie występujące tu sale koncertowe, teatry, galerie, centra kongresowe i wystawiennicze oraz zabytkowy charakter wnętrz i plenerów, to wszystko przyczyniło się to tego, że Toruń jest od wielu już lat jednym z najbardziej liczących się w północnej części Polski miejsc organizowania eventów kulturowych, w tym także tych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Są to wydarzenia zarówno muzyczne, teatralne, filmowe, plastyczne, naukowe, jak i ściśle tematyczne. Oczywiście nie sposób w tym miejscu nawet ich wymienić, dlatego skoncentrowano się na imprezach o największym zasięgu oddziaływania a w przypadku pozostałych wyróżniono te najbardziej dla Torunia charakterystyczne.
Spośród eventów muzyki poważnej wymienić należy przede wszystkim dwa festiwale. W maju odbywa się "Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica", któremu patronuje Minister Spraw Zagranicznych RP. Jego głównym celem jest popularyzacja kultury krajów bałtyckich. Z kolei w miesiącach letnich (weekendy w lipcu i sierpniu), w zabytkowych wnętrzach takich obiektów jak Ratusz Staromiejski, zamek krzyżacki, Kamienica Pod Gwiazdą, Katedra św. Janów czy Pałac Dąmbskich, organizowany jest przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną "Międzynarodowy Festiwal "Nova Muzyka i Architektura". W koncertach biorą udział zespoły instrumentalne, zespoły wokalne, zespoły muzyki dawnej i organiści oraz znani soliści - wokaliści i instrumentaliści z kraju i zagranicy. Również latem, w godzinach wieczornych i nocnych, odbywają się "Koncerty pod Gwiazdami" muzyki rozrywkowej, których organizatorem jest Centrum Kultury Dwór Artusa. Legendarnym już miejscem na mapie kulturalnej Torunia jest Klub Studencki Od Nowa znajdujący się w obrębie campusu akademickiego na Bielanach. Klub jest organizatorem cyklicznych, autorskich festiwali muzycznych takich jak "Toruń Blues Meeting", "Jazz Od Nowa Festival", czy "Afryka Reggae Festival", ale nie tylko, bo również poetyckich i teatralnych. Klub przyczynił się do sukcesów wielu muzyków i grup muzycznych takich jak Kult, Kobranocka, Rejestracja a przede wszystkim Republika, których pierwsze koncerty odbywały się właśnie w Klubie Od Nowa. W tym samym miejscu odbywa się co roku "Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego" i wręczenie Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego. Z Torunia pochodzi Mariusz Lubomski zaliczany do wykonawców piosenki autorskiej, jak również Sławek Wierzcholski, lider zespołu Nocna Zmiana Bluesa oraz organizator "Międzynarodowego Festiwalu Harmonijki Ustnej Harmonica Bridge". Impreza ta odbywa się co roku w sierpniu, zarówno w Toruniu jak i Bydgoszczy. W Toruniu coraz częściej goszczą międzynarodowe gwiazdy muzyki, np. Jose Carreras (2011), Rod Stewart (2011), Moya Brennan (2013), Thomas Anders (2015), Lista Stansfield (2015), Ray Wilson (2016), Katie Melua (2016) i Goran Bregovič (2016), których koncerty skierowane są do szerszej publiczności. Na specjalne wyróżnienie zasługuje koncert Stinga i towarzyszącej mu Anny Marii Jopek (grudzień 2016) w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, z którego zapis był emitowany przez TVP1 oraz TV Polonię.
Najważniejszym wydarzeniem teatralnym w Toruniu jest Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Kontakt", którego historia sięga 1959 roku. Jest on organizowany przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu. Toruński festiwal jest jednym z najważniejszych organizowanych w Polsce przeglądów teatralnych, stanowiąc miejsce nawiązywania międzynarodowych kontaktów i dokonanie przeglądu przedstawień teatrów, głównie europejskich. W ramach "Kontaktu" odbywają się imprezy towarzyszące - wystawy plastyczne, projekcje filmów, koncerty. Prezentacji przedstawień towarzyszą spotkania z twórcami. Festiwal odbywa się co dwa lata zamiennie z Festiwalem Debiutantów "Pierwszy Kontakt". Z kolei sztandarowym wydarzeniem kulturalnym organizowanym w październiku przez drugą z kolei instytucję teatralną czyli Teatr Baj Pomorski w Toruniu, są "Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek", najstarszy i największy festiwal teatrów dziecięcych w Polsce.
Ważne miejsce na kalendarzu imprez filmowych nie tylko o krajowym zasięgu zajmuje Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Tofifest" prezentujący profesjonalne kino niezależne, filmy krótkometrażowe i twórczość młodych filmowców z całego świata. Od początku istnienia (1993) festiwal hołduje zasadzie pokazywania publiczności "kina zbuntowanego". Warto zwrócić również uwagę, że Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, jeden z największych na świecie festiwali filmowych poświęcony sztuce operatorów filmowych, odbywający się obecnie w Bydgoszczy, miał swój początek w Toruniu (łącznie odbyło się tu siedem edycji od pierwszej począwszy). Tutaj też do dziś swoją siedzibę ma Fundacja Tumult, organizator Festiwalu.
Wielką popularnością mieszkańców miasta i przyjezdnych cieszy się Międzynarodowy Festiwal Światła "Bella Skyway Festival", zdobywca tytułu Najlepszego Produktu Turystycznego Polski w 2014 r. i innych wyróżnień. Składają się na niego widowiska plenerowe z wielkoformatowymi instalacjami świetlnymi, których elementem często są obiekty architektoniczne takie jak np. Brama Klasztorna, Collegium Maximum, Fosa Zamku Krzyżackiego, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, budynek Urzędu Marszałkowskiego.
Z wydarzeń popularyzujących naukę pierwszoplanowe znaczenie ma "Toruński Festiwal Nauki i Sztuki" organizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, pierwszy i największy jak dotąd festiwal naukowy w województwie kujawsko-pomorskim.
Toruń bierze aktywny udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa organizowanych z inicjatywy Rady Europy i pomyślanych jako święto zabytków. W trakcie ich trwania swoje wystawy bez opłat udostępniają toruńskie muzea, przy czym wiodącą jednostkę obok Muzeum Okręgowego w Toruniu stanowi Muzeum Etnograficzne. Placówka ta organizuje również cykliczną imprezę "Żywy Skansen", podczas której zwiedzający mają okazję zapoznania się z kulturą wsi. Każda impreza opatrzona jest tematem przewodnim. Imprezie towarzyszy kiermasz wyrobów współczesnego rzemiosła wiejskiego i ludowego.

Turystyka religijna, w tym pielgrzymkowa
Toruń jest stolicą utworzonej w 1992 r. diecezji toruńskiej oraz siedzibą biskupa, co może przyciągać turystów religijnych i kulturowych z uwagi na uroczystości lub organizowane kongresy o charakterze pobożnościowym ale również teologicznym. Tym bardziej, że od 1991 roku w strukturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika znajduje się Wydział Teologiczny a od 1993 roku w Toruniu funkcjonuje także Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej. Diecezja toruńska swoim zasięgiem nawiązuje do dawnej diecezji chełmińskiej, której długa, bogata ale i burzliwa historia jest na terenie mikroregionu udokumentowana przez występowanie wielu cennych zabytków sakralnych. Najstarszym z nich jest konkatedra Świętej Trójcy w Chełmży, dawniej będąca katedrą diecezji chełmińskiej, której dzieje sięgają I poł. XIII wieku. Świątynia w różnych okresach czasu odwiedzana była przez najważniejsze osoby w państwie takie jak królowie Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk i Jan III Sobieski, czy prezydenci Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki. Na obszarze powiatu toruńskiego występuje szereg interesujących pod względem architektonicznym murowanych z kamienia cegły świątyń gotyckich (budowanych w średniowieczu jako wiejskie kościoły parafialne!), posiadających cenne, często unikalne wyposażenie. Dotyczy to takich miejscowości jak: Bierzgłowo, Czarnowo, Dźwierzno, Gostkowo, Grębocin, Gronowo, Grzywna, Kiełbasin, Nawra, Papowo Toruńskie, Przeczno, Rogowo czy Świerczynki. Bezdyskusyjnie najbardziej okazałe świątynie znajdują się na terenie Torunia. Wyróżnić tu należy przede wszystkim: bazylikę katedralną św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty z pocz. XIV wieku (dawna fara Starego Miasta, jeden z najwspanialszych przykładów architektury gotyku na ziemi chełmińskiej, miejsce ważnych uroczystości z udziałem polskich królów oraz miejsce zawieszenia dzwonu Tuba Dei (łac. Trąba Boża) - największego średniowiecznego dzwonu w Polsce), kościół Świętych Apostołów Jakuba i Filipa z XIV wieku (dawna fara Nowego Miasta z cennym zabytkowym wyposażeniem i malowidłami, znajdująca się na trasie polskiego odcinka Drogi św. Jakuba prowadzącej z Olsztyna) oraz kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku (dawny kościół franciszkanów, górujący nad północna częścią Starego Miasta). Interesującą historię i architekturę posiadają dawne kościoły protestanckie: kościół św. Ducha na Rynku Staromiejskim z 1756 roku (obecnie kościół akademicki pod zarządem jezuitów, aż do końca XIX pozbawiony swojej charakterystycznej wieży) oraz kościół św. Katarzyny z 1897 roku (neogotycki kościół garnizonowy, najpierw Armii Pruskiej a następnie Wojska Polskiego o najwyższej wieży w Toruniu liczącej 86 m).
Na obszarze mikroregionu występuje szereg sanktuariów, z których niektóre mogą wykazać się kilkusetletnią historia kultu. Już w XIII wieku pielgrzymowano do katedry w Chełmży gdzie znajdował się grób bł. Juty oraz do jej pustelni w Bielczynach. W pobliskiej Nawrze znajduje się Sanktuarium Maryi Wspomożycielki Wiernych, gdzie przedmiotem kultu jest obraz uznawany za cudowny, przywieziony tutaj w 1619 roku. Toruńska Barbarka, mimo iż nie figuruje w oficjalnym spisie sanktuariów diecezji, już od końca XIII wieku była miejscem kultu św. Barbary. Znamiona kultu ma odwiedzanie przez pielgrzymów miejsca uprowadzenia przez Służbę Bezpieczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki w miejscowości Górsk na trasie Bydgoszcz-Toruń. Na terenie mikroregionu od najdawniejszych czasów historycznych swoją działalność prowadzili zakonnicy, przy czym aż do II pokoju toruńskiego pierwszoplanową rolę odgrywał oczywiście nieobecny dziś tu rycerski zakon krzyżacki. Współcześnie swoje domy zakonne mają w Toruniu siostry elżbietanki, józefitki, karmelitanki, nazaretanki, pasterki, serafitki, siostry Bożego Miłosierdzia oraz paulini, franciszkanie, jezuici, salezjanie, michalici i redemptoryści. W tym ostatnim przypadku można mówić o co najmniej krajowym zasięgu oddziaływania zakonników. W 1991 r. Toruń stał się siedzibą katolickiej rozgłośni Radio Maryja oraz związanej z nią Telewizji Trwam (od 2003 r.), wokół których powstała Rodzina Radia Maryja, ogólnopolska wspólnota słuchaczy i osób identyfikujących się z poglądami prezentowanymi na antenie obydwu stacji. Generują one ruch pielgrzymkowy, którego celem jest stolica mikroregionu, w tym przede wszystkim siedziba Radia Maryja oraz konsekrowany w 2016 r. Kościół NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w sąsiedztwie Portu Drzewnego.

Turystyka militarna
Toruń wraz z przyległym powiatem ziemskim posiada znaczne walory do uprawiania turystyki militarnej. Unikalną atrakcją i to na skalę europejską jest niewątpliwie fortowa Twierdza Toruń (niem. Festung Thorn). Była ona budowana etapami od lat 20. XIX wieku aż do roku 1914. Od 1971 roku wpisana do rejestru zabytków. Twierdza składa się z ponad 200 różnych obiektów inżynieryjnych (forty, schrony piechoty i artylerii, schrony amunicyjne, arsenały, prochownie, baterie ale również koszary, magazyny prowiantowe, piekarnia, budynek sądu i aresztu wojskowego, budynek komendantury). Do dziś zdecydowana ich większość zachowała się w dobrym a nawet bardzo dobrym stanie. Fortyfikacje tworzą dwa pierścienie: starszy, wewnętrzny skupiony wokół Starego i Nowego Miasta (I poł. XIX w.) oraz zewnętrzny (II poł. XIX w.) w promieniu 3-4 km od murów miejskich, w tym również na lewym brzegu Wisły. Forty i schrony twierdzy są własnością wojska, prywatnych przedsiębiorców i Gminy Miasta Toruń. Część z nich pozostaje niezagospodarowana. Na szczególną uwagę zasługuje Fort IV (pierwotnie o nazwie "York", obecnie "Stefan Żółkiewski") położony na osiedlu Katarzynka przy ul. Chrobrego. Aktualnie jest on jedynym w pełni przygotowanym do użytku turystycznego obiektem Twierdzy Toruń. W kazamatach fortu zorganizowano bazę noclegową oferującą noclegi w standardzie hotelowym oraz w pomieszczeniach stylizowanych na dawne koszary. Fort posiada własną restaurację oraz pełne wyposażenie do świadczenia usług cateringowych, a także szeroką ofertę kulturalno-rekreacyjną. Jedną z wielu atrakcji obiektu jest możliwość skorzystania z podziemnej trasy zwiedzania, którą można przebyć z pochodniami. Poszczególne forty toruńskie są połączone szlakiem pieszym znakowanym w kolorze czarnym (Szlak Forteczny) o łącznej długości 44 km. Najkrótszą historię w mikroregionie mają fortyfikacje z okresu II wojny światowej. Są to niemieckie bunkry, które zachowały się w wielu podtoruńskich miejscowościach takich jak Brzozówka, Suchatówka, Łysomice czy Świerczynki.
W perspektywie kilku lat planowane jest otwarcie w Toruniu Muzeum Twierdzy Toruń, którego siedzibą ma zostać budynek Koszar Bramy Chełmińskiej położony w pobliżu zespołu staromiejskiego. Stanie się ono zapewne atrakcyjnym celem dla turystów zainteresowanych historią wojskowości.
Interesującym celem dla omawianej formy turystyki kulturowej z pewnością jest "Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń", znajdujące się na lewym brzegu Wisły, przy głównej trasie wylotowej z miasta na Poznań. Głównym obiektem utworzonego tutaj skansenu militarnego jest bateria wybudowana pod koniec XIX wieku, wraz ze schronem amunicyjnym i blokiem bojowym. W skład prezentowanej ekspozycji wchodzą także: polski składany schron bierny i radziecki schron obserwacyjno-bojowy z okresu zimnej wojny, radziecki schron bojowy z lat 40. "ŻBOT", polskie stanowisko obserwacyjno-bojowe z lat 50. tzw. "Rokossowszczak" oraz niemieckie schrony z okresu II wojny światowej: Ringstand 58c - "Tobruk" i schron wartowniczy BWS. Dobrym przykładem, że nawet niewielki obiekt militarny może posłużyć do sugestywnego wzbudzenia emocji towarzyszących konfliktom zbrojnym, jest kryta szczelina przeciwlotnicza znajdująca się przy Bulwarze Filadelfijskim. Obiekt zbudowany w 1943 roku, najprawdopodobniej miał chronić pracowników pobliskich obiektów przemysłowych podczas nalotów. Właśnie taka sytuacja jest symulowana w trakcie pokazów, w których jednorazowo może uczestniczyć 60 osób. Atrakcja jest dostępna sezonowo, z wyłączeniem okresu jesienno-zimowego.
Przy ul. Sobieskiego na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu mieści się Muzeum Artylerii będące oddziałem Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Wyeksponowano tutaj w plenerze sprzęt artyleryjski stanowiący wyposażenie Wojska Polskiego w latach 1943 - 2007, między innymi jedyny w kraju zestaw wszystkich wyrzutni rakietowych z lat 1963 - 2007 oraz pełny zestaw moździerzy od kalibru 50 do 240 mm. Obok muzeum funkcjonuje sala tradycji, prezentująca dzieje artylerii polskiej oraz szkolnictwa artyleryjskiego. W skład ekspozycji wchodzą m.in. mundury, broń i wyposażenie artyleryjskie Wojska Polskiego w okresie II wojny światowej oraz od 1945 roku do czasów współczesnych. Celem placówki jest prowadzenie działalności edukacyjnej oraz gromadzenie muzealiów z zakresu historii wojskowości polskiej i światowej, historii artylerii i uzbrojenia. W związku z tym, że muzeum znajduje się na terenie jednostki wojskowej jego zwiedzanie wymaga wcześniejszego uzgodnienia. Ciekawą kolekcję związaną z lokalną historią okresu II wojny światowej posiada społeczne Muzeum Historyczno-Wojskowe funkcjonujące przy I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, którego zbiory również udostępniane są po wcześniejszym uzgodnieniu.
Pod kątem turystyki militarnej zwiedzane mogą być również średniowieczne budowle obronne: warownia w Zamku Bierzgłowskim, pozostałości zamków toruńskiego i dybowskiego oraz zamku w Złotorii a także mury obronne miasta Torunia.
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij