Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 26 czerwca 2017, redaktor prowadzący numeru: Magdalena Banaszkiewicz, Izabela Wyszowska

Numer 3/2017 (maj-czerwiec 2017)

 

Zarys dziejów ziemi nakielskiej

 

Powiat nakielski powstał w ramach reformy administracyjnej Polski w 1999 roku. Północną część powiatu stanowi obszar tradycyjnie nazywany Krajną, a południową stanowi obszar Pałuk. Obie te części przedziela Dolina Środkowej Noteci o szerokości 2 – 8 km i położonej 40 – 50 m poniżej otaczających ją terenów. Nazwa Krajna pochodzi od historycznego położenia tego regionu na rubieży, na krańcu państwa Polan, zaś termin Pałuki wywodzi się prawdopodobnie od wyrazu łuk, łęk, łęg, oznaczającego trawiastą nizinę pomiędzy gruntami ornymi, lub od łukowatego kształtu niewielkich, ale pospolitych w tym rejonie wzniesień. ...

 
 

Waloryzacja

 

...W wyniku przeprowadzonej waloryzacji powiatu nakielskiego ustalono, że omawiany mikroregion posiada średni potencjał turystyczno-kulturowy, gdyż w najważniejszej dla oceny kategorii (I. Potencjalne cele turystyki kulturowej) uzyskał on 212 punktów (w przedziale wartości 100-250 punktów). Dzieje wszystkich czterech występujących na terenie regionu ośrodków miejskich sięgają czasów średniowiecznych. I tak Kcynia lokowana była w II poł. XIII w., Nakło pod koniec XIII w. (już w XI w. stanowiąc jeden z głównych grodów plemiennych Pomorzan), Szubin w II poł. XIV w. zaś Mrocza pod koniec XIV w. Niestety niewątpliwie ciekawa historia obszaru znajdującego się na styku Krajny i Pałuk, akurat dla tego okresu jest bardzo słabo odzwierciedlona w zachowanych do dziś zabytkach ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Restauracja STARY SPICHLERZ
ul. Powstańców Wlkp. 4, 89-100 Nakło nad Notecią 

Restauracja STARY BROWAR
ul. Browarna 10,89-200 Szubin

Hotel** EKSPRESJA
ul. Rynek 2,89-100 Nakło nad Notecią...

 

 
 

Pobyt

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa z Tomaszem Pasieką, Dyrektorem Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią
TK: Wyniki przeprowadzonej waloryzacji pokazały, że w samym mieście jak i w całym powiecie brakuje realnie działających placówek informacji turystycznej. Czy są plany poprawy tej sytuacji, czy może nie uznaje się tego typu placówek za potrzebne?
TP:
Informacja turystyczna istnieje fizycznie, choć nie jest sformalizowana i jako taka ogłoszona. Nie ma punktów oznaczonych logo Informacji Turystycznej, lecz informacja ta jest dostępna w wydziałach promocji w Urzędach Gmin, placówkach kulturalnych działających we wszystkich miastach powiatu Informacje udzielane są w Muzeum Ziemi Krajeńskiej i w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Szubinie. ... 

 

Przydatne adresy

 

Sanktuarium Krzyża Świętego
Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP
Rynek 28, 89-240 Kcynia

Krajan Browary Kujawsko-Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Browarna 1, Trzeciewnica
89-100 Nakło nad Notecią

Muzeum Ziemi Krajeńskiej
ul. Pocztowa 14, 89-100 Nakło nad Notecią ...

 
 
 

Ziemia nakielska dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Spośród form turystyki kulturowej wyróżniono te które w analizowanym mikroregionie mają najlepsze warunki rozwojowe. Są to: turystyka kulturowo-przyrodnicza, turystyka industrialna i wiejska turystyka kulturowa. Należy jednak podkreślić, że na chwilę obecną w żadnym z wymienionych niżej przypadków miejscowe zasoby nie mają na tyle silnego potencjału aby generował on ruch turystyczny na skalę ponadregionalną. W niektórych przypadkach mogą one jednak taką rangę zyskać dzięki rozwinięciu i dopracowaniu istniejącej już oferty....

 

 

Literatura

 

Danielewicz J. 1990, Nakło nad Notecią: dzieje miasta i okolic, Krajeńskie Towarzystwo Kulturalne, Nakło nad Notecią.
Duda-Nowicka A. (red) 2012, Kcynia: miasto i gmina: 750 lat miasta, Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz-Kcynia.
Duda-Nowicka A. (red) 2013, Kcynia wobec Jana Czochralskiego, Urząd Miejski, Kcynia.
Gorączko M. 2015, Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50000, Arkusz N-33-108-C NAKŁO N. NOTECIĄ, Geopol, GUGiK, Warszawa. ...

 
 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij