Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 sierpnia 2017, redaktor prowadzący numeru: Jacek Borzyszkowski

Numer 4/2017 (liepiec-sierpień 2017)

 

Zarys dziejów ziemi wałbrzyskiej

 

Rejon dzisiejszego Wałbrzycha, ze względu na licznie występujące tu złoża mineralne, już od czasu pojawienia się pierwszych ludzi był poddawany przekształceniom. Nie dziwi zatem fakt, że trudno o stanowiska archeologiczne na tym terenie. Rozległe miasto położone w obrębie kilkunastu mikroregionów Pogórza Wałbrzysko-Bolkowskiego oraz Gór Wałbrzyskich oraz okoliczne tereny bogate są w antropogeniczne elementy krajobrazu w postaci hałd, nasypów, kamieniołomów, osadników oraz zabudowy typowo miejskiej. Jedynie obrzeża miasta, tudzież okoliczne szczyty masywów górskich otaczające Kotlinę Wałbrzyską pozostały przekształcone przez człowieka w stosunkowo mniejszym stopniu. ...

 
 

Waloryzacja

 

...Wykonana inwentaryzacja terenowa oraz kwerenda literaturowa pozwoliły na analizę mikroregionu pod względem potencjału turystyczno-kulturowego oraz organizacji turystyki w ogóle. Zgodnie z przyjętą metodą obszar osiągnął łącznie 275 punktów w kategorii I, co pozwala sklasyfikować go w grupie mikroregionów o dużym potencjale turystyczno-kulturowym (bliżej dolnej granicy tego przedziału). Potencjał tworzy głównie kilka typów silnych atrakcji turystyczno-kulturowych: obiekty sakralne, zabytki techniki oraz zabytkowe obiekty architektoniczne, w tym rezydencje. ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Hotel "Książ" **
ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych

Hotel Piotr ***
ul. T. Kościuszki, Boguszów- Gorce

A' Propos
ul. Wieniawskiego 82, Wałbrzych ...

 

 
 

Pobyt

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa z p. Wiolettą Wrona-Gaj – wiceprezesem zarządu Fundacji Księżnej Daisy von Pless
TK: W jakim celu powstała fundacja?
WWG:
Księżna Daisy von Pless i rodzina Hochbergów przed II wojną światową prowadziła rozległą działalność gospodarczą i charytatywną, przyczyniając się do rozwoju Wałbrzycha, aglomeracji wałbrzyskiej, a także całego Dolnego i Górnego Śląska. Pamiętając o ich zasługach, stawiamy przed sobą cel dalszego rozwijania tożsamości regionalnej, wiedzy o historii, kulturze Wałbrzycha i Dolnego Śląska oraz umacniania więzi między mieszkańcami, miastem i regionem. Szczegółowe cele i zadania, jakie stawia przed sobą fundacja określone są przez jej statut. ... 

 

Przydatne adresy

 

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
ul. Rynek 9, Wałbrzych

Filharmonia Sudecka
ul. Słowackiego 4, Wałbrzych

PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
ul. Konopnickiej 19, Wałbrzych ...

 
 
 

Ziemia wałbrzyska dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Mikroregion położony jest w zasięgu kilku pasm górskich, co czyni go atrakcyjnym pod względem rzeźby terenu. Daleko idące przekształcenia w bardzo dużym stopniu przyczyniły się do zmiany krajobrazu i wprowadzenia tu wielu różnych form pochodzenia antropogenicznego. Mowa przede wszystkim o hałdach pogórniczych bardzo dużych rozmiarów, które po rekultywacji niekiedy są niemal nie do odróżnienia wśród otaczających pagórków. Pomimo tego cały region jest przez to niezwykle specyficzny i charakterystyczny na tle całego obszaru. Stanowi zresztą bardzo dobry przykład regionu przemysłowego czy poprzemysłowego. ...

 

 

Literatura

 

Krzyżagórski Klemens (red.), 1970, Wałbrzych: historia, współczesność, perspektywy, Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Medwecka M., Dzikowska A., Krzemińska A., Zaręba A., 2010, Zasoby krajobrazowe i kulturowe terenów pokopalnianych a możliwości rozwoju turystycznego miasta Wałbrzycha, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, t. XXVI, s. 363-374
Polak Helena, 2001, Wałbrzych 2000: sytuacja społeczno-gospodarcza. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław ...

 
 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij