Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 sierpnia 2017, redaktor prowadzący numeru: Jacek Borzyszkowski

Numer 4/2017 (liepiec-sierpień 2017)

 

WYWIAD

 

Rozmowa z p. Wiolettą Wrona-Gaj – wiceprezesem zarządu Fundacji Księżnej Daisy von Pless

1. W jakim celu powstała fundacja?
Księżna Daisy von Pless i rodzina Hochbergów przed II wojną światową prowadziła rozległą działalność gospodarczą i charytatywną, przyczyniając się do rozwoju Wałbrzycha, aglomeracji wałbrzyskiej, a także całego Dolnego i Górnego Śląska. Pamiętając o ich zasługach, stawiamy przed sobą cel dalszego rozwijania tożsamości regionalnej, wiedzy o historii, kulturze Wałbrzycha i Dolnego Śląska oraz umacniania więzi między mieszkańcami, miastem i regionem. Szczegółowe cele i zadania, jakie stawia przed sobą fundacja określone są przez jej statut. To jest przede wszystkim prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej we współpracy z mediami, z wykorzystaniem Internetu i innych współczesnych technik komunikacyjnych, w formie audycji, filmów, reportaży, blogów, artykułów, wywiadów w prasie, w radiu i telewizji oraz różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i naukowych. Ponadto jest to planowanie i organizowanie studiów i badań, tematycznie związanych z przedmiotem działalności Fundacji, tworzenie zespołów eksperckich, a także udział w pracach badawczych inicjowanych przez zespoły naukowe bądź instytucje zewnętrzne. 
Obok tego fundacja stawia sobie za cel prowadzenie różnych form działalności kulturalnej, impresaryjnej, edukacyjnej, wydawniczej i badawczej oraz wspieranie takiej działalności podejmowanej przez mieszkańców i instytucje Wałbrzycha i regionu wałbrzyskiego, tudzież współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą, we wszelkich działaniach sprzyjających osiągnięciu celów Fundacji. 
Inne nasze zadania to organizowanie, wspieranie lub udział w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju Wałbrzycha, regionu wałbrzyskiego i jego mieszkańców, w szczególności w inicjatywach lokalnych dotyczących takich obszarów życia społecznego jak kultura i sztuka, edukacja i wychowanie, rozwój nauki i gospodarki, ochrona zabytków i miejsc pamięci oraz organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i instytucji prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechnianiu tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania. 
Dążymy do skupiania wokół celów Fundacji społeczności w Polsce i poza jej granicami, w tym zwłaszcza młodzieży, przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych oraz nawiązywania ścisłej współpracy z Gminą Wałbrzych jako właścicielem kompleksu zamkowo-parkowego Książ, będącego głównym elementem dziedzictwa rodziny von Hochberg na Dolnym Śląsku i z podmiotem zarządzającym w imieniu Gminy Wałbrzych kompleksem zamkowo-parkowym we wszystkich przedsięwzięciach służących realizacji celów statutowych Fundacji. 
Nasza działalność zakłada współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, jej kadrą i studentami oraz innymi uczelniami wyższymi z kraju i zagranicy, w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji; współpracę z Muzeum Zamkowym w Pszczynie oraz miastem Pszczyna na polu wspólnej popularyzacji wiedzy na temat postaci księżnej Daisy von Pless oraz rodziny Hochbergów i ich wpływu na rozwój Dolnego i Górnego Śląska; wreszcie współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego Dolnego i Górnego Śląska, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi z tych regionów, na polu popularyzowania wspólnej historii i związków międzyregionalnych; 

2. Jakie są główne inicjatywy Fundacji? Co udało się Wam już osiągnąć?
W latach 2012 – 2015 Fundacja zaprezentowała liczne wystawy, m.in. „Plac Magistracki – piękno powraca”, „Księżna Daisy von Pless własnymi słowami”, organizowała koncerty i imprezy kulturalne, m.in. koncert Atsuko dla Daisy (2012; godzinny recital fortepianowy profesor konserwatorium w Bangkoku in memoriam), happeningi historyczne (2012 i 2013 urodziny Księżnej Daisy), gry miejskie (2013). Ponadto z inicjatywy Fundacji Księżnej Daisy von Pless powstały dwa filmy dokumentalne „Ziemia na nowo odkryta”. 
W 2013 r. Fundacja realizowała projekt ”Tutejsi – od Waldenburga do Wałbrzycha”, ze środków UM Wałbrzych. Powstał film dokumentalny, nagrany na terenie Wałbrzycha i aglomeracji wałbrzyskiej. Jego bohaterami byli nieliczni już żyjący autochtoni oraz pokolenie dzisiejszych licealistów, a także 20 i 30-latków mniej lub bardziej zafascynowanych historią miasta. Bohaterowie filmu odwiedzają te same miejsca oraz komentują te same zjawiska społeczne, związane z życiem codziennym w Wałbrzychu i znaczeniem wybranych miejsc i kwartałów miasta w życiu jednostek.
Dzięki staraniom Fundacji na zamek Książ w 2015 r. sprowadzone zostały zdjęcia fotografa – amatora, a jednocześnie szefa kuchni na dworze książąt von Pless – Louisa Hardouina seniora. Oprócz Książa i Pszczyny na zdjęciach utrwalono życie codzienne dworu książęcego, a także samych książąt von Pless, szczególnie synów Księżnej Daisy. 
W roku 2016 z dotacji Gminy Wałbrzych Fundacja przeprowadziła Weekend z Księżną Daisy na zamku Książ, organizując dwa koncerty oraz piknik w stylu edwardiańskim z grupą rekonstrukcyjną Krynolina. W roku 2017 (ponownie z dotacji Gminy Wałbrzych), z okazji jubileuszu urodzin Księżnej, Fundacja po raz pierwszy zorganizowała na zamku Książ przegląd sopranów – konkurs Zaśpiewaj jak Księżna Daisy. Odbył się też koncert Książęcej Orkiestry Salonowej. Dzięki staraniom Fundacji w maju 2017 r. nadano też jednej z ulic w parku książańskim miano Alei Rodziny Hochbergów. 
Jednym z głównych działań Fundacji jest też wydawanie książek, popularyzujących postać Księżnej oraz dziedzictwo regionu, m.in. „Siostry” Barbary Borkowy. Organizujemy też konferencje naukowe (często we współpracy z zamkiem Książ). Ostatnią była „Pamiętajcie o ogrodach” w roku 2016. 

3. Co planujecie w przyszłości?
Wydanie kolejnych książek, wydarzeń jubileuszowych, organizację kolejnych konferencji naukowych we współpracy z zamkiem Książ, popularyzujące zarówno postać Księżnej, jak też dziedzictwo Hochbergów oraz Wałbrzycha. W pierwszej kolejności wydana zostanie genealogia rodziny Hochbergów.

4. Jak promujecie Wasze działania?
Używamy oczywiście mediów społecznościowych (np. konto na Facebooku) i innych portalów internetowych, a także plakatów, ulotek i lokalnych środków przekazu, takich jak telewizja, radio czy prasa regionalna. 

5. Czy myślicie, że Wałbrzych i powiat wałbrzyski jest atrakcyjny dla turystów? Czy turysta zainteresowany kulturą znajdzie tu coś dla siebie?
Tak. Do najbardziej znanych atrakcji powiatu należy zamek Książ, Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Muzeum Porcelany, filharmonia i teatry. Wszystkie one zapewniają nie tylko stałe wystawy historyczne, ale też wystawy czasowe, wydarzenia kulturalne i cykliczne, które są na tyle liczne i różnorodne, że każdy powinien znaleźć coś atrakcyjnego dla siebie. 

6. Wasza Fundacja nosi imię Daisy von Pless. Czy Waszym zdaniem ona i jej życie mogą przyciągnąć turystów do powiatu wałbrzyskiego?
Tak. Legenda Księżnej sięga daleko poza granice miasta. Oprócz miejsc z nią związanych, wydarzeń, które nawiązują do jej życia, Księżna pozostawiła po sobie także dzienniki, dzięki którym każdy zainteresowany turysta może jeszcze bardziej przybliżyć sobie jej postać.

7. A może w Wałbrzychu i powiecie istnieją już jakieś atrakcje nawiązujące do księżnej Daisy? 
Najbardziej znane są miejsca, w których księżna żyła, a więc sam zamek Książ, Palmiarnia i różne miejsca wokół Książa. Turyści zainteresowani postacią Daisy von Pless mogą również uczestniczyć w cyklicznych wydarzeniach organizowanych zarówno przez Zamek Książ jak i naszą fundację. Warto wspomnieć, że na wszystkie nasze wydarzenia wstęp jest darmowy.

8. Czy myślicie, że to dobry pomysł, aby budować atrakcyjność turystyczną miasta/powiatu czy regionu właśnie na biografii znanych osób? 
Tak, ale powodzenie takich działań zależy od wielu czynników, m.in. od tego, czym te osoby się wyróżniały, czym wsławiły, w jaki sposób dbały o miejscowości, tereny, z których pochodziły lub w obrębie których żyły i jak nośna jest ich legenda. 
  

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij