Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 grudnia, redaktor prowadzący numeru: Agnieszka Matusiak

Numer 6/2017 (listopad-grudzień 2017)

 

Zarys dziejów ziemi chelmińkiej

 

Przyjmuje się, że ziemia chełmińska należała już w czasach Mieszka I do państwa polskiego. Głównym jej ośrodkiem było Chełmno, położone wówczas w rejonie obecnej wsi Kałdus, przy wyniesieniu zwanym Górą św. Wawrzyńca. W miejscu tym przynajmniej od VIII w. funkcjonował ważny ośrodek pogańskiego kultu, przy którym rozwinął się gród z dużą osadą. W czasach panowania pierwszych Piastów stał się on ośrodkiem władzy monarszej, produkcji rzemieślniczej i handlu o ponadlokalnym znaczeniu. Chełmno było wówczas siedzibą książęcych kasztelanów. ...

 
 

Waloryzacja

 

... Analizowany mikroregion posiada bardzo dobre warunki do tego aby zaliczać się do najważniejszych w województwie kujawsko-pomorskim destynacji kulturowo-turystycznych, o zdecydowanie ponadregionalnym zasięgu oddziaływania. Chełmno jest jednym z najstarszych miast na ziemiach polskich, pierwotnie typowanym niegdyś na stolicę państwa krzyżackiego, utworzonym (wraz z Toruniem) na prawie chełmińskim, a więc na podstawie dokumentu lokacyjnego, który stał się podstawą do założenia ponad 200 kolejnych miast na Pomorzu, Mazowszu, Warmii, Podlasiu i w Prusach, w tym takich jak Warszawa, Gdańsk, Królewiec, Olsztyn, Płock, Grudziądz czy Łomża. ...

 

Przydatne adresy

 

Oddział PTTK im. Ziemi Chełmińskiej
os. Mikołaja Kopernika 2/60, 86-200 Chełmno

Zastęp Rycerski z Chełmna
Al.3 Maja - Baszta Panieńska, 86-200 Chełmno

Chorągiew Ziemi Chełmińskiej
ul. Jastrzębia 4, 86-200 Chełmno ...

 

 
 

Pobyt

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa z Robertem Gonia (Geograf, pracownik Zespołu Parków Krajobrazowych, autor publikacji krajoznawczych poświęconych Twierdzy Chełmno)
Turystyka Kulturowa: Twierdza Chełmno jest chyba najmniej znanym elementem fortyfikacji występujących wzdłuż dolnej Wisły…
Robert Gonia: Być może, choć trudno to jednoznacznie określić, gdyż nie ma na ten temat dostatecznej wiedzy popartej badaniami, ankietami czy jakimiś wskaźnikami. Z pewnością Twierdza Chełmno jest najmniejszym kompleksem fortecznym wzdłuż dolnej Wisły, porównywalnym z nieco mniejszą Twierdzą Malbork i chyba jeszcze mniej znaną. Myślę, że ważnym krokiem w upowszechnianiu informacji o dawnej Twierdzy Chełmno było opublikowanie w 2008 roku przewodnika turystycznego po Twierdzy Chełmno i równoczesne stworzenie strony internetowej www.twierdzachelmno.pl. ... 

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Hotel „Karczma Chełmińska” ***
ul. 22 Stycznia 1B, 86-200 Chełmno

Hotel „Centralny” **
ul. Dworcowa 23, 86-200 Chełmno

Pensjonat „Stary Spichrz”
ul. Podmurna 7, 86-200 Chełmno...
 
 
 

Ziemia chelmińska dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego, przeprowadzona w listopadzie i grudniu 2017 r. wykazała dla omawianego mikroregionu znaczącą koncentrację zasobów względnie elementów organizacji turystyki, odpowiadającą ofercie oraz preferencjom uczestników wypraw następujących form turystyki kulturowej: turystyki dziedzictwa kulturowego, turystyki eventowej, kulturowej turystyki militarnej oraz turystyki przyrodniczo-kulturowej.  ...

 

 

Literatura

 

Bachanek J., Kirkowski R. 1993, Lisewo i okolice. Zarys dziejów do roku 1946, Urząd Gminy Lisewo, Lisewo.
Biskup M. (red.) 1987, Dzieje Chełmna i jego regionu: zarys monograficzny, PWN, Warszawa.
Brudnicki R., Jaroszewska-Brudnicka R. 2010. Wielkie dziedzictwo małego miasta. Atrakcyjność turystyczna w opinii mieszkańców Chełmna, [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, UW, Warszawa, 427-438. ...

 
 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij