Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 grudnia, redaktor prowadzący numeru: Agnieszka Matusiak

Numer 6/2017 (listopad-grudzień 2017)

 

Wybrana literatura na temat Chełmna i ziemi chełmińskiej

 


Publikacje naukowe
Bachanek J., Kirkowski R. 1993, Lisewo i okolice. Zarys dziejów do roku 1946, Urząd Gminy Lisewo, Lisewo.
Biskup M. (red.) 1987, Dzieje Chełmna i jego regionu: zarys monograficzny, PWN, Warszawa.
Brudnicki R., Jaroszewska-Brudnicka R. 2010. Wielkie dziedzictwo małego miasta. Atrakcyjność turystyczna w opinii mieszkańców Chełmna, [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, UW, Warszawa, 427-438.
Chrapkowski B., Rejmanowski M. 1997, Trzebcz Szlachecki gmina Kijewo Królewskie. Zespół dworsko-parkowy, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Toruń.
Chrzanowski T., Kornecki M. 1991, Chełmno, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Chudziak W., Noryśkiewicz A.M. (red.) 2016, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie: studia archeologiczno-paleobotaniczne, Seria:Mons Sancti Laurentii; t. 8, Wydaw. UMK, Toruń.
Czacharowski A. (red.) 1999, Chełmno [w:] Atlas historyczny miast polskich, Prusy Królewskie i Warmia, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, UMK, Toruń.
Dąbrowski D. 2009, Gotyckie kościoły wiejskie Ziemi chełmińskiej - propozycja uprawiania turystyki kulturowej na obszarze wiejskim, Turystyka Kulturowa, 9, 27-48.
Domasłowski J. 1983, Kościół i dawny klasztor cysterek w Chelmnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Harłoziński K., Barwińska-Szczutkowska G. 2013, Historia i walory turystyczne Chełmna, Journal of Health Sciences, 3(14), 142-145.
Jasiński T. 1980, Pierwsze lokacje miast nad Wisłą. 750 lat Torunia i Chełmna, Toruńskie Towarzystwo Kultury, Toruń.
Kałdowski J. 1984, Ratusz w Chełmnie, Toruńskie Towarzystwo Kultury, Toruń.
Kałdowski J., 1988, Z dziejów Chełmna, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Chełmno.
Kardasz S. (red) 1996, Diecezja toruńska. Historia i teraźniejszość, t. 4: Dekanat Chełmiński, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń.
Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 11: Dawne woj. bydgoskie, z. 4: Dawny powiat chełmiński, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1976.
Kranz-Domasłowska L., Domasłowski J. 1991, Kościół farny w Chełmnie, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń.
Mroczko T. (red.) 1980, Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa.
Pająkowski J. (red.) 2015, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, T.I i II, Polskie Wydawnictwo Reklamowe, Toruń.
Praca zbiorowa 2016, Chełmno malowane.... XII Ogólnopolskie Warsztaty Plenerowe Studentów Architektury Chełmno 2016, Wydawnictwo PWR Toruń, Chełmno.
Rafiński S. 2006, 2015, Chełmiński słownik biograficzny, t. 1-2, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Chełmno.
Rozynkowski W. 2014, Szkice z dziejów gminy Papowo Biskupie, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Papowo Biskupie, Toruń.
Raszeja Z. 2007, Chełmno (castrum et oppidum Culmen) i miejscowości w pobliżu na tle dziejów Polski i Europy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Zielińska-Melkowska K. 1984, Pierwotny i odnowiony przywilej chełmiński (1233 i 1251), Toruńskie Towarzystwo Kultury, Toruń.
Zieliński M. G. 2007, Chełmno civitas totius Prussiae metropolis XVI-XVIII w., Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Publikacje krajoznawcze
Bielski M., Bielska-Krawczyk J., Małecki J. A. 1998, Wabcz gmina Stolno. Zespół dworsko-parkowy, Urząd Wojewódzki w Toruniu, Toruń.
Bykowski W. 2005. Kujawsko-pomorskie dla każdego, Przewodnik turystyczny po najciekawszych miejscach województwa, TPDW, Bydgoszcz.
Bykowski W., Gonia R. 2006, Odkryj Dolinę Dolnej Wisły, Przewodnik dla aktywnie zwiedzających, TPDW, Gruczno.
Chełminiak M. 2006, Chełmno zabytkami malowane, Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz .
Gonia R., Budzyński T. 2012, Twierdza Chełmno: przewodnik turystyczny, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Gruczno.
Grzeszna-Kozikowska A. Soborska-Zielińska A. 2002, Chełmno Miastem Zabytków i Zieleni, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Chełmno.
Grzeszna-Kozikowska A. (red.) 2013, Chełmno: miasto zakochanych: przewodnik, Urząd Miasta Chełmna, Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń.
Kisielewski P. (red) 2017, Twierdza Chełmno. Mapa przyrodniczo-turystyczna skala 1:15 000, Szlakiem Fortyfikacji Dolnej Wisły, Wydawnictwo Compass, Kraków.
Praca zbiorowa 1967, Chełmno. Przewodnik, Wydawnictwo Morskie, Gdynia.
Praca zbiorowa 2010, Przyroda i dziedzictwo kulinarne Doliny Dolnej Wisły, skala 1:50 000, TPDW, Gruczno.
Praca zbiorowa 2016, Twierdza Chełmno, Wydawnictwo SGK Tomasz Kowalski, Grudziądz.
Soborska-Zielińska A. 2001, Chełmińskie pomniki i tablice pamiątkowe, Wydawnictwo Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Chełmno.
Soborska-Zielińska A., 1999, Parki i ogrody Chełmna, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Chełmno.
Skurzyński P. 2006, Ziemia chełmińska: przewodnik turystyczny, Wydawnictwo "Region", Gdynia.

Opracowania wykonane na potrzeby prac urzędów:
Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Miasta Chełmna, Chełmno 2005.
Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019, Starostwo Powiatowe w Chełmnie, Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, Chełmno 2015.
Strategia Rozwoju Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2025, Westmor Consulting, Chełmno 2014.
Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Miasto Chełmno na lata 2014-2020, Chełmno 2015.
Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chełmińskiego, Chełmno 2016.

Ważniejsze portale i strony internetowe
www.muzeumchelmno.pl (Muzeum Ziemi Chełmińskiej)
www.nimoz.pl (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów - opracowania dotyczące chełmińskiego Pomnika Historii)
www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/zpkchin (Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego)
www.powiat-chelmno.pl (Starostwo Powiatowe w Chełmnie)
www.tpdw.pl (Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły)
www.twierdzachelmno.pl (Stowarzyszenie "Twierdza Chełmno"
www.zastepchelminski.pl (Stowarzyszenie "Zastęp Rycerski z Chełmna")
  

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij