Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 grudnia 2008

Numer 1/2009 (styczeń 2009)

Turystyka Kulturowa
 

Waloryzacja turystyczno-kulturowa Miasta Koła i Powiatu Kolskiego (listopad-grudzień 2008)

 

Agnieszka Główczyńska. 
Waloryzacja sporządzona na podstawie: Mikos v. Rohrscheidt A., Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008, s. 413 - 467 

Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej

I.A: Zabytki:
I.A. a) Obiekty sakralne:
Historyczny zespół sakralny dużej wielkości Z (pierwsze dwa) (6)
Klasztor oo. Bernardynów w Kole (6)
Mniejszy lub częściowo zachowany historyczny zespół sakralny (pierwsze dwa) (3)
Zespół Klasztorny Karmelitów Trzewiczkowych w Kłodawie (3)
Sanktuarium historyczne o znaczeniu krajowym lub regionalnym (diecezjalnym) (jedno pierwsze)(6)
Sanktuarium oo. Paulinów w Brdowie (6)
Inne sanktuarium tej rangi lub sanktuarium o znaczeniu regionalnym bez historycznego kultu (za pierwsze dwa) (3)
Sanktuarium Błogosławionego Bogumiła w Dobrowie (3)
Inna świątynia innych wyznań i religii (2)
Kościół Ewangelicko – Augsburski w Kole (2)
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (za pierwsze trzy) (4)
Kościół parafialny pw. NMP w Kłodawie (4)
Drewniany Kościół Św. p.w. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie (4)
Neogotycki kościół Rzymsko - katolicki p.w. św. Rodziny w Przedczu (4)

I.A. b) Zamki i pałace:
Zamek lub pałac historyczny ZD (za pierwsze trzy) (3)
Zamek w Przedczu (3)
Zamek lub Pałac stylizowany D (za pierwsze dwa*) (2)
Zespół pałacowy z XIX w. w Kościelcu z parkiem krajobrazowym (pałac eklektyczny) (2)
Ruina historycznego zamku/grodu/pałacu D (za pierwsze trzy***) (2)
Ruiny zamku w Kole (2)
Ruiny Zamku gotyckiego w Borysławicach Zamkowych (2)

I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne:
Historyczny zespół urbanistyczny z rynkiem, zachowany we fragmentach (pierwsze dwa) (3)
Rynek i Stare Miasto w Kole (3)
Stary Rynek w Kłodawie (3)
Budynek o znacznych walorach architektonicznych ZD (pierwsze trzy**) (4)
Ratusz w Kole (4)

I.A. d) Obiekty militarne:
brak

I.B. Miejsca historyczne lub znaczące:
I.B. a) Budowle historyczne i monumenty
Monumenty (pomniki) o znaczeniu regionalnym (do trzech) (2)
Chełmno: pomnik w obozie zagłady (2)
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech****) (1)
Kłodawa - Pomnik ku Czci Mieszkańców poległych w II wojnie światowej (1)
Nowiny Brdowskie – Pomnik Powstańców Styczniowych (1)
Koło – Pomnik walczących o niepodległość powstańców w 1863 r. w Kole (1)
Miejsca historyczne o znaczeniu krajowym (do trzech) (4)
Obóz zagłady w Chełmnie nad Nerem (4)
Miejsca historyczne o znaczeniu regionalnym, (do trzech**) (2)
Ruiny zamku w Kole (2)
Pustelnia w Kościele św. Trójcy w Dobrowie (2)
Miejsca związane z biografia osób o krajowym znaczeniu (do trzech) ZD (2)
Przedecz: Kościół p.w. św. Rodziny – wikariuszem był kardynał Polski Stefan Wyszyński (2)
Miejsca związane z biografia osób o krajowym znaczeniu niedostępne lub częściowo zachowane (za pierwsze dwa*) (1)
Przedecz – miejsce urodzenia Władysława Umińskiego (1)
Miejsca związane z biografią osób o regionalnym znaczeniu (pierwsze dwa) (1)
Dobrów - Kaplica Błogosławionego Bogumiła (1)
Koło – miejsce młodości Stanisławy Fleszerowej – Muskat (1)

I.B. b) Cmentarze historyczne
Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali regionu (do trzech) (1)
Grób ks. Serafina Opałko na cmentarzu rzymskokatolickim (ul. Poniatowskiego) w Kole (1)
Jakub Krzyżanowski (dziadek Fryderyka Chopina) 1805 r. pochowany na cmentarzu w Brdowie (1)
Filozof Henryk Struve pochowany na cmentarzu w Kościelcu (1)
Inny cmentarz zabytkowy z ciekawymi obiektami sztuki sepulkralnej*** ZD (1)
Cmentarz wojenny (UL. Al. Jana Pawła II) w Kole (1)

I.B. c) Budowle współczesne:
Brak

I.C. Pojedyncze dzieła sztuki:
Obiekty, instalacje lub zespoły sztuki współczesnej o znaczeniu regionalnym (do trzech**) (2)
Portrety trumienne w Klasztorze oo. Bernardynów w Kole (2)

I.D. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki)
Muzea o znaczeniu regionalnym (do trzech) (5)
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole (5)
Muzeum na Terenie Byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem (5)
Muzea o znaczeniu lokalnym (do trzech***) (2)
Muzeum Regionalne w Przedczu (2)
Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu regionalnym*(w sumie za pierwsze trzy) (2)
Muzeum Technik Ceramicznych: „Kultura łużycka – społeczeństwo epoki brązu i wczesnej epoki żelaza”(2)
Lokalne izby pamięci, ogólnodostępne prywatne kolekcje pamiątek (do trzech****) (1)
Sala pamiątek Pocztowych w Kościelcu (1)
Przy wszystkich zaliczonych muzeach i ekspozycjach dodatkowe punkty za:
Ekspozycje i prezentacje multimedialne (do dwóch) (2)
Ekspozycja w Muzeum Technik Ceramicznych (Koło) (2)
Filia Muzeum Poczty i Telekomunikacji z Wrocławia w Kościelcu( ekspozycja obrazującą historię usług pocztowych) (2)
Przewodnicy obiektowi stali (2)
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole (2)
Muzeum na Terenie Byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem (2)
Muzeum Regionalne w Przedczu (2)
Przewodnicy obiektowi na wcześniejsze zamówienie (1)
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole (1)
Ratusz miejski w Kole(1)
Własny materiał informacyjny, wydany nie dawniej niż 5 lat : (1)
Muzeum Technik Ceramicznych (Katalog zbiorów Muzeum, książka:„ 25 lat działalności Muzeum.” (1)
Przy muzeach regionalnych i lokalnych punkty dodatkowe za:
Stałe godziny otwarcia (1)
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole (1)
Muzeum na Terenie Byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem (1)
Muzeum Regionalne w Przedczu (1)
Pojedyncze eksponaty lub kolekcje o znaczeniu krajowym (do dwóch w sumie) (1)
Fajans Kolski – formy, dekoracje i techniki zdobnicze (1)

I.E. Eventy kulturowe:
Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4)
Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej w podziemnych wyrobiskach Kopalni Soli Kłodawa (4)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4)
Koło Blues Festiwal –ostatnia sobota sierpnia (4)
Międzynarodowy Bieg Warciański – trzecia niedziela października (4)

„Targi Rolnicze” w Kościelcu – ostatnia niedziela czerwca (4)
Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4)
Koło: Festyn historyczny: Jarmark Królewski i Zjazd Rycerski (2 dni) - czerwiec (4)

I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe:
Z ofertą turystyczną (do dwóch) (2)
Kopalnia Soli Kłodawa (2)
Dodatek za obsługę w językach obcych: (minimum dwa języki obce) (za każdą ofertę) (1)
Kopalnia Soli Kłodawa ( język rosyjski, angielski i niemiecki) (1)

I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:
Rezerwat przyrody na terenie regionu (Poza Parkami Narodowymi i Krajobrazowymi) (do trzech) (1)
Rezerwat przyrody „Kawęczyńskie Brzęki” na terenie gminy Babiak(1)
Rezerwat „Roguźno” na północny wschód od Przedcza (1)
Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa obiekty) (2)
Kościelec, park krajobrazowy (12.ha) (2)
Park miejski duży, kultywowany, bez obiektów sztuki*(za pierwsze dwa) (1),
Miejski Park 600 - lecia w Kole (1)
Park Miejski im. St. Moniuszki w Kole (1)

I.H. Szlaki kulturowe:
Przebiegające przez region materialne szlaki turystyczne o znaczeniu regionalnym (za pierwsze dwa) (3)
Nadwarciański Szlak Rowerowy – Poznań - zapory na jeziorze Jeziorsko (Szlak
oznaczony jest błękitnymi znakami z charakterystycznym rowerkiem) (3)
Wirtualne szlaki turystyczne, przebiegające przez teren regionu (za pierwsze trzy) (2)
Szlak Gotycki powiatu kolskiego - Na szlak ten składają się katedry, kościoły, zamki obronne, klasztory, ratusze, ruiny i mury miejskie – powstałe pomiędzy XIV, a XVI wiekiem na terenie Wielkopolski (2)
Wirtualne trasy tematyczne w miejscowościach regionu (za pierwsze trzy) (1)
Szlak rowerowy nr 1: Koło - Dobrów - Police Mostowe - Police Ruszkowskie - Police Średnie - Białków Kościelny - Leszcze II - Dąbrowice - Trzęśniew Mały - Trzęśniew - Wakowy - Ochle - Dzierawy - Koło (czerwony) (3)
Szlak rowerowy nr 2: Koło - Zawadka - Rzuchów - Majdany - Ladorudzek - Tarnówka - Grzegorzew - Stellutyszki - Powiercie - Zawadka - Koło (niebieski) (3)
Szlak rowerowy nr 3:Koło - Borki - Młynek - Budzisław Stary - Drzewce - Smólniki - Plebanki - Kolonia Lipiny - Lipiny - Lichenek - Babiak - Zakrzewa - Brzezie - Lubotyń - Góraj - Mchowo - Wiercin - Radoszewice - Polonisz - Brdów - Nowiny Brodwskie - Osówie - Kiełczew - Kiełczewek - Boguszyniec - Mikołajówek - Koło (zielony)(3)
Podziemne trasy turystyczne stale dostępne na terenie regionu (7)
Podziemna Trasa Turystyczna w Kopalni Soli Kłodawa (7)

SUMA : 151 punktów


Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej:

II.A. Informacja turystyczna:
Aktualny własny materiał informacyjny wysokiej jakości na temat regionu lub jego miejscowości (ogólnie) (2)
Foldery Powiat Kolski (2)
Wersje obcojęzyczne materiału informacyjnego wysokiej jakości (każdy język do trzech) (1)
Wersja niemieckojęzyczna (1)
Pozostały* aktualny materiał informacyjny (1)
Mapa turystyczna powiatu, prezentacja turystyczna powiatu (1)

II.B. Infrastruktura turystyczna:
Hotele 5,4,3,2,1 - gwiazdkowe, schroniska, kwatery zorganizowane – (za pierwsze dwa obiekty w każdej kategorii) (2)
Hotel Sara, Koło 2* (2)
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (Bursa szkolna), ul. Kolejowa 11, Koło (2)
Kwatery prywatne, Anna Kwiatek - Gralak - ul. 3 Maja 45, Koło (2)
Pokoje Gościnne, powiat kolski , 9 rejestrowanych gospodarstw agroturystycznych (2)

Restauracje z autentyczna kuchnia regionalna (inne), za pierwszy obiekt (3)
Restauracja Apis, ul. Broniewskiego 14, Koło (3)
Restauracje z autentyczna krajowa kuchnia tradycyjna (za pierwszy obiekt) (2)
Restauracja „Mieszko”, ul. 3 Maja 5 , kuchnia staropolska (2)
Inne restauracje (za pierwszy obiekt) (1)
Restauracja „Galaxy” ul. Toruńska 196, Koło (1)
Dodatkowe punkty za ofertę kulturową w restauracji (za pierwsze dwa obiekty) (1)
Restauracja „Galaxy” ul. Toruńska 196, Koło (1)
Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22 (za pierwsza) (1)
Restauracja „Junior”, ul. Prymasa Wyszyńskiego 57, Kłodawa (1)
Bistra, bary (za pierwszy obiekt) (1)
Kościelec, bar "Pod Jeleniem" Dąbrowice Stare 29 (1)
Możliwość wynajęcia na miejscu autokaru, minibusa, samochodu (za pierwsze dwie oferty) (2)
PKS Koło – wynajem autokaru (2)

II.C. Infrastruktura komunikacyjna:
Duży dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (3)
Dworzec PKP Koło (3)
Inny* dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (2)
Dworzec kolejowy PKP Lipie Góry (2)
Dworzec autobusowy na miejscu (za pierwszy) (2)
Dworzec PKS Koło (2)
Przystanek* autobusowy na miejscu (za pierwszy) (1)
Przystanek PKS Kłodawa, ul. Dąbska (1)
Autostrada lub droga szybkiego ruchu w odległości mniej niż 20 km (za pierwsze dwie) (4)
Droga A - 2 Koło - Warszawa, Moskwa, Berlin (4)
Droga ekspresowa lub droga główna krajowa w odległości mniej niż 10 km (za pierwsze dwie) (2)
Droga Krajowa Nr 92 Poznań - Warszawa (2)
Obecność komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej (2)
Koło, Komunikacja podmiejska autobusowa (2)
Całodobowa oferta taxi na miejscu (1)
Koło - Taxi (1)
Oferta powozów, bryczek i inna retro na zamówienie (za pierwszą ofertę) (1)
Usługi hotelu (przejazdy bryczką) – Dom Górnika w Kłodawie (1)

II.D. Promocja turystyczna:
brak

SUMA: 41 punktów


Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego:

III.A. Instytucje Kultury
Kino stałe (za pierwszy obiekt) (2)
„Kino nad Wartą”, Koło (2)

III.B. Atrakcje krajobrazowe:
Jeziora (zdatne do kąpieli, dostępne) ze szlakami pieszymi/rowerowymi (pierwszy akwen) (2)
Jezioro Brdowskie , Brdów (2)
Pomniki przyrody (za pierwsze dwa) (1)
Chodów, dąb - wiek ok. 450 lat (1)
Krzykosy, aleja lipowa (1)

III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna:
Stała oferta kursów językowych, ogólnodostępnych (za pierwsza ofertę) (2)
Leader School, Koło (2)
Stałe centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt) (2)
MOSiR, ul. Szkolna 2B , Koło (2)
Stadiony sportowe (za pierwszy obiekt) (1)
Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole , ul. Sportowa 12 (1)
Szkoły i szkolenia sportowe ogólnodostępne (jeździeckie, lotnicze, inne) (pierwsze dwa) (1)
MLUKS - "Triatlon" w Kole (duathlon i triathlon) (1)
Uczniowski Klub Sportowy "Maratończyk" w Kole (korffball) (1)

SUMA: 15 punktów


Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową:

IV.A. Instytucje w regionie:
Obecność innej uczelni wyższej w regionie (za pierwsze dwie) (2)
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, filia (2)

IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie:
brak

IV.C. Oferta turystyki biznesowej w regionie:
Obecność krajowych central wielkich firm w regionie (za pierwsze trzy) (2)
Sanitec Koło Sp. Z o. o., ul. Toruńska 154, Koło (2)
Wood - Mizer Industries, Sp. z o.o.. ul. Nagórna 114, Koło (2)
Andre Abrasive Articles. Zakład wytwarzania artykułów ściernych, ul. Przemysłowa 10, Koło (2)


IV.D. Oferta shoppingu w regionie:
Brak

IV.E. Zagraniczne Partnerstwa Miast i Regionów:
Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowości (pierwsze cztery) (1)
Koło – Reinbek (Niemcy) (1)
Koło – Ładyżyn (Ukraina) (1)

SUMA: 8punktów


SUMA punktów:

Za kategorię I: 151
Za kategorię II: 41
Za kategorię III: 15
Za kategorię IV: 8

Razem za wszystkie kategorie: 215 punktów


Ocena regionu z punktu widzenia turystyki kulturowej:
Region posiada średni potencjał turystyczno - kulturowy, koncentrujący się głównie w dziedzinie turystyki religijnej (obecność w regionie kilku ciekawych obiektów tego rodzaju) oraz turystykę muzealną (w tym obecność unikalnych obiektów muzealnych w miejscach najnowszej historii jak upamiętnione miejsce zagłady z muzeum W Chełmnie nad Nerem, czy kolekcja kolskiego fajansu). Zdecydowanie słabiej prezentowany jest potencjał różnych segmentów powszechnej turystyki kulturowej, gdyż albo brak obiektów mogących Stanowic jej atrakcje, albo nie zostały one dobrze zachowane i zagospodarowane, niewielki jest także potencjał typowej turystyki edukacyjnej, która sprzyjałaby przyjazdom młodzieży do regionu.
Obecność dużych ośrodków przemysłowych, znanych w skali krajowej, a jednocześnie dogodne położenie w centrum Polski i bliskość Autostrady A2, głównego szlaku komunikacyjnego na linii Wschód - Zachód stwarzają możliwość rozwijania regionalnej turystyki kulturowej w oparciu o rozszerzanie oferty dla biznesu i turystyki konferencyjnej.
Palącym postulatem jest rozbudowa oferty bazy noclegowej, największym mankamentem w tej dziedzinie jest brak w regionie bazy noclegowej na poziomie powyżej dwugwiazdkowym . Nie istnieje także wyraźnie zróżnicowana, regionalna i tradycyjna oferta gastronomiczna , która mogłaby podkreślać odrębność i unikalność regionu.
Zalecane byłoby rozwijanie inicjatyw w zakresie lepszego promowania istniejących lokalnych i regionalnych sezonowych eventów kulturowych a także wykorzystanie wielowiekowej tradycji Koła związanej z garncarstwem oraz produkcją porcelany w celu tworzenia nowych eventów tego rodzaju.
Możliwości rozwojowe w kierunku tworzenia oferty regionalnej można byłoby skupić wokół mocnego punktu, jakim jest Kopalnia Soli Kłodawa. Tu jednak problem stanowi również słaba baza noclegowa. Ważne jest także stworzenie ciekawej oferty dotyczącej różnorodności spędzania czasu wolnego, co zatrzymałoby przyjezdnych turystów na dłużej i stanowiło szansę na poważniejsze zyski z turystyki.
Dalsza szczegółowa ocena możliwa na podstawie analizy przydzielonych punktów w poszczególnych dziedzinach kategorii I oraz w pozostałych kategoriach.
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2022


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij