Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 2 sierpnia 2013, redaktor prowadzący numeru: Karolina Buczkowska

Numer 8/2013 (sierpień 2013)

Data wydania 1 sierpnia 2013, redaktor prowadzący numeru: Karolina Buczkowska

Numer 8/2013 (sierpień 2013)

 

Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego powiatu świdnickiego

 

Daria Kalka

Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej
I.A: Zabytki:
I.A. a) Obiekty sakralne:
Historyczna bazylika (za pierwsze dwie, punkty tylko wówczas, jeśli nie są katedrami) (6)
Bazylika Mniejsza pw. Św. Piotra i Pawła w Strzegomiu (6)
Mniejszy lub częściowo zachowany historyczny zespół sakralny (pierwsze dwa) (6)
Zespół poklasztorny Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, Świdnica(6)
Dawny zespół klasztorny urszulanek, Świdnica (6)
Pałac Opatów cystersów krzeszowskich, Świdnica (0)
Zespół poklasztorny kapucynów, Świdnica (0)
Konwikt pojezuicki, Świdnica (0)
Zespół pocysterski, Wierzbno (0)
Zespół klasztorny pokarmelicki, Strzegom (0)
Historyczna znacząca świątynia innych religii ZD (za pierwsze dwie) (6)
Ewangelicko-Augsburski Kościół Pokoju w Świdnicy(6)
Sanktuarium historyczne o znaczeniu krajowym lub regionalnym (diecezjalnym) (jedno pierwsze) (6)
Sanktuarium Matki Bożej Świdnickiej, w Katedrze pw. św. Stanisława i Wacława, Świdnica (6)
Inna historyczna stale dostępna świątynia innych wyznań i religii (4)
Cerkiew prawosławna Mikołaja Cudotwórcy, Świdnica (4)
Inna świątynia innych wyznań i religii Z (2)
Kościół Zielonoświątkowy, Świdnica (2)
Aktualna siedziba biskupia (6)
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy (6)
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (pierwsze trzy) (4)
Kościół pw. św. Stanisława w Roztoce (neoromański kościół ewangelicki, obecnie pełniący funkcję kościoła rzymsko- katolickiego) (4)
Kościół św. Jadwigi w Strzegomiu, powstał w pocz. XIV w.(4)
Neogotycki Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP w Bystrzycy Dolnej (4)
I.A.b) Zamki i pałace:
Zamek lub pałac historyczny, miejsce ważnych wydarzeń ZD (pierwsze trzy) (5)
Pałac w Krzyżowej z XVIII w. miejsce działania "Kreisauer Kreis" (5)
Zamek lub pałac historyczny ZD (za pierwsze trzy) (3)
Pałac w Burkatowie (3)
Zamek lub pałac stylizowany D (za pierwsze dwa) (2)
Pałac w Makowicach w stylu francuskiego neorenesansu (2)
Dwór eklektyczny w Krukowie (2)
Ruina historycznego zamku/ grodu/ pałacu D (za pierwsze trzy ***) (2)
Pałac w Olszanach (2)
Kompleks pałacowy w Łażanach (2)
Pałac w Wierzbnej (2)
Pałac w Siedlimowicach (0)
Ruiny zamku w Kłaczynie (0)
Pałac w Cierniach (0)
Ruina historycznego zamku, pałacu, grodu, niedostępna (pierwsze trzy****) (1)
Pałac w Wirach (1)
Zamek w Bagieńcu (1)
Ruina renesansowego dworu obronnego w Piotrowicach Świdnickich (1)
I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne:
Średniowieczny cenny zespół urbanistyczny z rynkiem i ulicami, zachowany w znacznej części (za pierwsze trzy) (12)
Zespół staromiejski w Świdnicy (12)
Historyczny zespół urbanistyczny z rynkiem, zachowany we fragmentach (pierwsze dwa) (3)
Ratusz z wieżą Targową w Strzegomiu (3)
Zespół rynkowy i klasycystyczny ratusz w Świebodzicach (3)
Budynek o znacznych walorach architektonicznych ZD (pierwsze trzy**) (4)
Barokowa kamienica przy ul. Pułaskiego 34 z 1740 r., Świdnica (4)
Gmach Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej z 1885r., Świdnica (0)
Łaźnia miejska połączona z Domem Ludowym, Strzegom (0)
Znaczne fragmenty historycznych fortyfikacji miejskich (2)
Brama Kapturowa i resztki murów miejskich w Świdnicy z Basztą Strzegomską (2)
Ruiny fortyfikacji miejskich (1)
Dawne mury miejskie z XIV/XV wieku w Świebodzicach (1)
Fragmenty murów obronnych przebudowywanych w XIV i XV wieku w Strzegomiu (1)
Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu regionalnym ZD (do 3 -***) (3)
Sztolnia kopalni "Marie Agnes" w Bystrzycy Górnej (3)
Dworzec Kolejowy w Jaworzynie Śląskiej (3)
Młyn zbożowy, Świdnica (3)
Dworzec kolejowy w Strzegomiu (0)
Kamienna wieża wodna w Wierzbnej(0)
Wiatrak w Wirach (0)
I. A. d) Obiekty militarne (1)
Pojedyncze obiekty forteczne częściowo dostępne, (pierwsze dwie ****) (1)
Kaponiera przy ul. Żeromskiego (1)
Kojec pod wieżą Bramy Kapturowej (1)
Kazamata zewnętrzna Bramy Witoszowskiej (0)
Zachowana w dużej części, dostępna linia umocnień, ważna strategicznie (pierwsze dwie) (4)
Zewnętrzny pas umocnień- pozostałości Fleszy Nowomłyńskiej (4)
Podwalnia- kazamata komunikacyjna wału wewnętrznego wzdłuż Kościoła parafialnego 260 m (4)
Dodatkowe punkty za obiekty dziedzictwa kulturowego:
Obiekt Dziedzictwa Kulturowego o znaczeniu międzynarodowym ZD: UNESCO (dodatkowo 30)
Kościół Pokoju p.w. św. Trójcy w Świdnicy (30)
Obiekt będący na polskiej liście Pomników Historii ZD (dodatkowo jeśli nie znajduje się on na liście UNESCO) (15)
Kościół pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu (15)
Dodatkowe punkty za wszystkie obiekty wpisanych powyżej klas:
Za możliwość zamówienia przewodnika obiektowego (pierwsze pięć) (1)
Wieża Ratuszowa w Świdnicy (1)
Kościół Pokoju (1)
Pałac w Krzyżowej (1)
Za minimum dwa języki obce w ofercie przewodników obiektowych (w pierwszych pięciu) (1)
Pałac w Krzyżowej, Kreisau (1)
Ratusz świdnicki (1)
Przewodniki elektroniczne po obiekcie (za pierwsze trzy) (1)
Kościół Pokoju (1)
Wersje obcojęzyczne przewodników elektronicznych (przynajmniej dwie wersje obcojęzyczne, w pierwszych trzech obiektach) (dodatkowo po 1 pkt)
Kościół Pokoju (1)
Własny materiał informacyjny w obiekcie, jak publikacje monograficzne, albumy (za pierwsze trzy obiekty) (1)
Katedra Świdnicka (1)
Świdnicka Wieża Ratuszowa (1)
Ratusz Świdnicki (1)
Własny materiał informacyjny w obiekcie w językach obcych (przynajmniej dwóch) w pierwszych trzech obiektach (1)
Katedra Świdnicka (1)
Ratusz Świdnicki (1)
Kościół Pokoju (1)
Za bardzo dobry stan konserwacji i estetyki najważniejszych trzech obiektów (2).
Stan konserwacji głównych obiektów (2)
I.B. Miejsca historyczne lub znaczące:
I.B. a) Budowle historyczne i monumenty
Monumenty (pomniki) o znaczeniu regionalnym (do trzech) (2)
Pomnik Wielanda w Parku Centralnym, Świdnica (2)
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do 3****) (1)
Krzyż pokutny Jakuba Thau, Świdnica (1)
Fontanna Neptuna z I poł. XVII w., Świdnica (1)
Kolumna św. Trójcy na świdnickim rynku (1)
Fontanna z Atlasem na świdnickim rynku z 1 poł. XVII w.
Figura św. Jana Nepomucena w Strzegomiu
Pomnik hutnictwa w Świdnicy
Kolumna Maryjna w Wirkach
Pomnik Bolka Myśliciela w Świdnicy
Miejsca historyczne o znaczeniu międzynarodowym (do trzech) (8)
Miejsce bitwy pod Dobromierzem wojsk pruskich z wojskami koalicji austriacko-saskiej, 4.06.1745 (8)
Miejsca historyczne o znaczeniu krajowym (dla danej grupy etnicznej)(do trzech) (4)
Pałac w Krzyżowej, Kreisau, miejsce spotkań tzw. "Kreisauer Kreis" - środowiska oporu antynazistowskiego wokół J. H. Moltkego (4)
Miejsce bitwy pod Burkatowem, 21.07. 1762 (4)
Miejsca historyczne o znaczeniu regionalnym (do trzech) (2)
Miejsce zdobycia twierdzy Świdnica 1.10.1761 roku (2)
Miejsca związane z biografią osób o międzynarodowym znaczeniu (do trzech) (3)
Dom rodzinny Manfreda von Richthofena (Czerwonego Barona) (3)
Miejsca związane z biografią osób o regionalnym znaczeniu (pierwsze dwa) (1)
Świebodzice - miejsce działalności rodziny Kramsta (pionierzy przemysłu) (1)
Katedra w Świdnicy - Bolko II Świdnicki (1)
I.B. b) Cmentarze historyczne:
Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali kraju (dla grupy etnicznej) (2)
Hugo Roither, cmentarz Kościoła Pokoju (2)
Samuel von Görne, cmentarz Kościoła Pokoju (2)
Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali regionu (do trzech) (1)
Julius Friedrich Schmidt, cmentarz Kościoła Pokoju (1)
Carl Friedrich von Kulmiz (twórca przemysłu w Żarowie), pochowany w grobowcu rodzinnym w parku w Żarowie (1)
Mauzoleum rodziny Kramsta w Świebodzicach (1)
Inny cmentarz zabytkowy z ciekawymi obiektami sztuki sepulkralnej*** (do dwóch) ZD (1)
Cmentarz żydowski w Świebodzicach (1)
Cmentarz Kościoła Pokoju z barokowymi i klasycystycznymi epitafiami i XIX w. kwaterami (1)
Cmentarz żydowski w Strzegomiu (0)
I.B. c) Budowle współczesne obardzo wysokiej wartości architektonicznej
nie stwierdzono
I.C. Pojedyncze dzieła sztuki
Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu regionalnym (do trzech*) (3)
"Orkiestra niebiańska" (1704-1710) - organy katedry Św. Stanisława i Wacława, Świdnica (3)
Pentaptyk Zaśnięcia NMP z 1492 r. w katedrze Św. Stanisława i Wacława, Świdnica (3)
Strzegom: Chrzcielnica w Bazylice Mniejszej św. Apostołów Piotra i Pawła z XVI wieku (3)
I.D. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki)
Muzea o znaczeniu międzynarodowym (10)
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy (10)
Muzea o znaczeniu krajowym (do trzech) (8)
Muzeum Broni i Militariów w Świdnicy (8)
Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy (8)
Muzea o znaczeniu regionalnym (do trzech) (5)
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej (5)
Inne muzea typu skansenowskiego (za pierwsze dwa) (6)
Skansen parowozów w Jaworzynie Śląskiej (6)
Lokalne izby pamięci, ogólnodostępne prywatne kolekcje pamiątek (do trzech ****) (1)
Żarowska Izba Historyczna (0)
Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu krajowym (pierwsze 3) (3)
Wystawa fotografii Sergiusza Sachno "CHERCHEZ LA FEMME" (Muzeum Dawnego Kupiectwa), Świdnica (3)
Zorganizowane w ostatnim czasie wystawy o zasięgu regionalnym (w sumie za pierwsze trzy) (2)
Dolnośląskie Perły UNESCO (Muzeum Dawnego Kupiectwa)(2)
Retrospektywa i Perspektywa - wystawa obrazów Andrzeja i Andrzeja Bogumiła Andrzejewskich (Muzeum Dawnego Kupiectwa) (2)
Niezłomna Maria Maniakówna (Rogoźnica, Gross Rosen) (0)
Przy wszystkich uwzględnionych powyżej muzeach i ekspozycjach dodatkowe punkty za:
Przewodniki elektroniczne (1)
Muzeum Gross - Rosen (1)
Wersje obcojęzyczne przewodników elektronicznych (do dwóch języków za każdy) (1)
Muzeum Gross- Rosen, j. angielski (1), j. niemiecki (1)
Przewodnicy obiektowi stali (2)
Muzeum Gross- Rosen (2)
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej (2)
Muzeum Broni i Militariów (2)
Przewodnicy obcojęzyczni obiektowi stali za każdy język do trzech (1)
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa, j. ang. (1), j. niem. (1)
Muzeum Gross- Rosen, j. ang. (1), j. niem. (1)
Przewodnicy obiektowi na wcześniejsze zamówienie (1)
Muzeum Dawnego Kupiectwa (1)
Własny materiał informacyjny, wydany nie dawniej niż przed 5 laty (1)
Muzeum Dawnego Kupiectwa (1)
Muzeum Gross - Rosen (1)
Wersje obcojęzyczne własnego materiału informacyjnego (minimum dwie) (1)
Muzeum Gross- Rosen (1)
Sklep muzealny otwarty w godzinach pracy muzeum (1)
Muzeum Gross- Rosen (1)
I.E. Eventy kulturowe:
Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu międzynarodowym (7)
Międzynarodowy Festiwal Bachowski (7)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu międzynarodowym (7)
Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu (7)
Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu krajowym (do dwóch) (6)
Festiwal Reżyserii Filmowej w Świdnicy (6)
Festiwal Teatru Otwartego w Świdnicy (6)
Świdnickie Dni Muzyki Kameralnej (0)
Świdnickie Międzynarodowe Noce Jazzowe (0)
Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4)
Międzynarodowy Festiwal Organowy Chorda Auxit, Świdnica (4)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4)
Dni Świdnicy (4)
Święto Granitu Strzegomskiego (4)
Truskawka- świdnicki rockowy przegląd muzyczny, Świdnica (4)
Festiwal Piosenki Ulubionej w Świebodzicach (0)
Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4)
Bitwa o twierdzę świdnicką- październik (4)
Piknik historyczny- Świdnica- czerwiec (4)
Regularne działanie na terenie regionu grup inscenizacji historycznej (za pierwsze dwie) (5)
Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Commando62" w Świdnicy(5)
I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe:
Z ofertą kulturową (do dwóch) (2)
Muzeum Cukrownictwa w Pszennie założone przez Südzucker Polska SA na terenie zakładu produkcyjnego "Cukrownia Świdnica" (2)
I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:
Park Krajobrazowy na terenie regionu (do trzech) (2)
Ślężański Park Krajobrazowy- gmina Świdnica oraz Marcinowice (2)
Książański Park Krajobrazowy- gmina Świdnica, Dobromierz, Świebodzice (2)
Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa obiekty) (2)
Ogród z pocz. XVIII w. i XX w. przy pałacu w Roztoce (2)
Park miejski duży kultywowany (pow. od 4 ha) z obiektami sztuki (za pierwsze dwa) (2)
Park Centralny, Świdnica (2)
Park im. gen. Sikorskiego, Świdnica (2)
Park miejski duży kultywowany , bez obiektów sztuki * (za pierwsze dwa) (1)
Park Młodzieżowy, Świdnica (1)
Park Pionierów, Świdnica (1)
I.H. Szlaki kulturowe:
Przebiegające przez region lub jego miejscowości materialne lub realne szlaki o znaczeniu krajowym (za pierwsze trzy) (6)
Szlak Cysterski (pętla śląska) - Pałac Opatów, ul. Franciszkańska w Świdnicy (3)
Przebiegające przez region lub jego miejscowości materialne lub realne szlaki o znaczeniu regionalnym (za pierwsze dwa)(3)
Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej - od Świdnicy do Strzegomia (miejscowości powiatu świdnickiego: Świdnica, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Rezerwat "Jeziorko Daisy", Dobromierz, Mały Modlęcin, Serwinów, Stawiska, Granica Strzegom) (3)
Szlak Zamków Piastowskich - Kłaczyna (ruiny rycerskiego zamku) (3)
Szlak Martyrologii: Strzegom - Krzyżowa Góra - b. obóz koncentracyjny Gross Rosen (0)
Wirtualne szlaki turystyczne, przebiegające przez teren regionu (3 pierwsze) (2)
Szlak Romański- Gogołów (kościół z p. XIII), Pastuchów (kościół pw. św. Barbary), Wierzbna (kościół Wniebowzięcia NMP) (2)
Szlak Dolnośląskich Zamków i Pałaców- Wierzbna, Pastuchów, Morawa, Roztoka (2)
Szlak Sanktuariów i Ośrodków Pielgrzymkowych- Świdnica (Kościół Pokoju oraz Bazylika), Strzegom (Bazylika Mniejsza) (2)
Szlak Obiektów Dziedzictwa Techniki Przemysłowej- Jaworzyna Śląska (0)
Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej
II.A. Informacja turystyczna
Informacja turystyczna na miejscu, regularnie czynna (2)
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy (2)
Punkt Informacji Turystycznej w Strzegomiu (2)
Informacja w językach obcych (za każdy język do trzech) (1)
Język angielski (1)
Język niemiecki (1)
Przewodnicy miejscy lub terenowi na zamówienie (3)
Koło Przewodników Terenowych i Sudeckich przy Oddziale PTTK w Świdnicy (3)
Agencja Artystyczna "Tradycja", oferująca usługi przewodnickie w Świdnicy (3)
Przewodnicy miejscy lub terenowi (za każdy język do czterech) (1)
J. angielski (1) J. niemiecki (1)
Aktualny własny materiał informacyjny wysokiej jakości na temat regionu lub jego miejscowości (ogólnie) (2)
Dostępny (2)
II.B. Infrastruktura turystyczna
Hotele 5,4,3,2,1- gwiazdkowe, hostele, schroniska, kwatery zorganizowane (za pierwsze dwa obiekty każdej kategorii) (2)
Hotel
4*-Hotel- Pałac Krasków (2)
3*- Esperanto,Świdnica (2)
3*- Fado ,Świdnica (2)
2*- Spichlerz ,Krzyżowa (2)
1*- U Marcina, Marcinowice (2)
Hostel
Hostel Ważka, Świdnica (2)
Hostel Centrum, Świdnica (2)
Kwatery zorganizowane
Gospodarstwo Agroturystyczne "Laguna" (2)
Pensjonat Katarzynka (2)
Schronisko
Schronisko PTSM Świdnica(2)
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Bolko w Strzegomiu (2)
Istniejąca oferta pakietowa hoteli z usługami turystycznymi (za pierwsze dwie oferty w różnych klasach) (1)
Pałac Krasków z organizowane wycieczki historyczne, wyprawy rowerowe szlakiem ruin pałaców (1)
Restauracje z autentyczną krajową kuchnią tradycyjną (pierwszy inny obiekt)(2)
Karczma Zagłoba, Świdnica (2)
Piwnica Ratuszowa, Świdnica (0)
Rynek 43, Świdnica (0)
Inne restauracje (za pierwszy obiekt) (1)
Restauracja Bacalhau, Świdnica (1)
Dodatkowe punkty za ofertę kulturową w restauracji (pierwsze dwa obiekty) (1)
Karczma Zagłoba - akompaniament muzyczny (1)
Możliwość wynajęcia na miejscu autokaru, minibusa, samochodu (za pierwsze dwie oferty) (2)
PKS Świdnica (2)
Guliwer Transport, Świdnica (2)
II.C. Infrastruktura komunikacyjna:
Duży dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (3)
PKP Świdnica Miasto (3)
Dworzec autobusowy na miejscu (za pierwszy) (2)
PKS Świdnica (2)
Droga ekspresowa lub droga główna krajowa w odległości mniej niż 10 km (za pierwsze dwie) (2)
Droga krajowa nr 34 (Świebodzice- Dobromierz) (2)
Droga krajowa nr 35 (Wrocław-Golińsk) (2)
Obecność komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej (2)
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o. (2)
Kursy nocne komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej (1)
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o. (1)
Całodobowa oferta taxi na miejscu (1)
Merc taxi Świdnica (1)
II.D. Promocja turystyczna:
Samodzielny udział regionu lub wchodzących w jego skład miejscowości, gmin lub obiektów w światowych prestiżowych targach turystycznych (za każde stoisko w roku do trzech) (3)
Międzynarodowe Targi Turystyczne Rhein- Neckar- Pfalz w Mannheim (3)
Samodzielny udział regionu lub innych podmiotów (jak wyżej) w krajowych targach turystycznych * (za każde stoisko do trzech) (2)
Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu (2)
Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego
III.A. Instytucje kultury:
Teatr stały (za pierwszy obiekt) (3)
Teatr Bezdomny im. Bohumila Hrabala w Żarowie(3)
Kino stałe (za pierwszy obiekt) (2)
Kino Cinema 3D w Świdnicy (2)
III.B. Atrakcje krajobrazowe:
Pomniki przyrody (za pierwsze dwa) (1)
Cis Bolko w Świebodzicach (1)
Platan klonolistny w Parku Młodzieżowym, Świdnica (1)
Wieże widokowe stale dostępne (za pierwsze dwie) (1)
Wieża Ratuszowa, Świdnica (1)
Wieża widokowa w Dobromierzu (1)
Góra Krzyżowa na Wzgórzu Strzegomskim z tarasem widokowym (0)
III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna:
Baseny kryte ogólnodostępne- (za pierwszy obiekt) (2)
Basen Świdnica OSiR (2)
Wodne Centrum Rekreacji w Świebodzicach (0)
Stała oferta kursów językowych ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę) (2)
Centrum Językowe Świdnica Renesans (2)
Stałe centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt) (2)
OSiR Świdnica (2)
Stadiony sportowe (za pierwszy obiekt) (1)
Stadion Miejski w Świdnicy(1)
Szkoły i szkolenia sportowe ogólnodostępne (za pierwsze dwa) (1)
LKS Strzegom (1)
Lodowiska sezonowe (za pierwszy obiekt) (1)
OSiR Świdnica (1)
Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową
IV. A. Instytucje w regionie:
Obecność innej uczelni wyższej w regionie (za pierwsze dwie) (2)
Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy (2)
Łódzka Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, filia w Świdnicy (2)
IV. B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie:
Sanatoria i ogólnodostępne ośrodki rehabilitacji (za pierwsze dwa obiekty) (2)
Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Świdnicy (2)
GALEN- Ośrodek Rehabilitacji Sportowo- Urazowej w Świdnicy (2)
IV. C. Oferta turystyki biznesowej w regionie:
Obecność krajowych central wielkich firm w regionie (za pierwsze trzy) (2)
Centrala techniczna ELTECH w Świdnicy (2)
AAM Poland w Świdnicy (2)
Sonel S.A. (2)
Całoroczne centra konferencyjne (za pierwszy obiekt) (3)
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne Krzyżowa (3)
IV. D. Oferta shoppingu w regionie:
Galeria zakupów o znaczeniu regionalnym (za pierwszy obiekt) (4) (za jeden następny) (2)
Galeria Świdnicka (4)
Multi Park w Świdnicy (2)
IV. E. Zagraniczne Partnerstwa Miast i Regionów:
Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowości (pierwsze cztery) (1)
Związek partnerski powiatu z powiatem niemieckim Kreis Bergstraße (1)
Związek partnerski powiatu z miastem czeskim JiČin(1)
Związek partnerski gminy Świdnica z niemieckim miastem Lampertheim (1)
Związek partnerski miasta Świdnica z ukraińskim miastem Stanisławów (1)
Podsumowanie punktacji:
Kategoria I: 372
Kategoria II: 65
Kategoria III: 18
Kategoria IV: 27
RAZEM: 482

Ocena potencjału turystyczno-kulturowego powiatu. Wnioski.
W przeprowadzonej waloryzacji potencjału powiat świdnicki uzyskał w pierwszej najważniejszej kategorii 372 punkty (szczegółowe zestawienie w Tab.1 poniżej), co klasyfikuje go jako obszar o dużym potencjale turystyczno- kulturowym. Najwięcej punktów zostało wygenerowanych dzięki zachowanym, dostępnym zabytkom (180), muzeom (62) oraz organizowanym w powiecie wydarzeniom kulturalnym (55).

Tab1. Zestawienie punktacji dla powiatu świdnickiego
Kategoria Podkategoria Uzyskane punkty Maks. ilość punktów
I. Potencjalne cele turystyki kulturowej I.A Zabytki, w tym: 180 475
I.A. a. zabytki sakralne   54 122
I.A. b. zamki i pałace   21 108
I.A. c. inne zabytki archit. i techniki   35 140
I.A. d. obiekty militarne   10 18
I.A. e. dodatkowe punkty   60 85
I.B. Miejsca historyczne/znaczące   37 240
I.B. a. budowle hist. i monumenty   28 102
I.B. b. Cmentarze historyczne   9 56
I.B. c. Budowle współczesne   0 10
I.C. Dzieła sztuki (pojedyncze)   9 72
I.D. Muzea i wystawy   44+18 115+90
I.E. Eventy kulturowe   55 150
I.F. Zakłady przemysłowe z ofertą turystyczną / kulturową   2 16
I.G. Kult. ze znacz. of. przyrodniczą.   12 53
I.H. Szlaki kulturowe   15 106
Razem za kategorię I   372 1245
II. Elementy obsługi turystycznej II.A. Informacja turystyczna 16 17
II.B. Infrastruktura turystyczna   31 51
II.C. Infrastr. komunikacyjna   13 32
II.D. Promocja turystyczna   5 14
Razem za kategorię II   65 114
III. Pozostała oferta czasu wolnego III.A Instytucje kultury 5 12
III.B. Atrakcje krajobrazowe   6 14
III.C. Oferta sportowa, edukacyjna,
rekreacyjna
  7 13
Razem za kategorię III   18 37
IV. Inne czynniki wspierające turystykę kulturową IV.A. Instytucje w regionie 4 15
IV.B. Oferta turystyki
zdrowotnej
  4 16
IV.C. Oferta turystyki
biznesowej
  9 11
IV.D. Oferta shoppingu   6 11
IV.E. Zagraniczne partnerstwa   4 4
Razem za kategorię IV   27 57
Suma Wszystkie kategorie 482 1453

Powiat posiada wiele obiektów sakralnych, militarnych, rezydencji pałacowo- zamkowych, stając się celem turystycznym dla uczestników wypraw ukierunkowanych na te właśnie typy atrakcji. Jednak wiele zachowanych obiektów popadło w ruinę. Za przykład może służyć dawna siedziba szpitala zakonu Kawalerów Maltańskich (1860-1880) - pałac w Mokrzeszowie. Rezydencja ta kilka lat temu przeszła w ręce prywatnego właściciela i do tej pory nie została poddana żadnym zabiegom renowacyjnym. Zaniedbanych i opuszczonych obiektów jest więcej, przez co powiat traci możliwość rozwoju turystyki w pozostałych gminach mikroregionu z wykorzystaniem tej kategorii obiektów.
Duży potencjał powiatu koncentruje się na zabytkach sakralnych (54 pkt). Dodatkowo, analiza pierwszej kategorii arkusza waloryzacyjnego wskazuje, że wśród tych zabytków są obiekty najwyższej klasy dziedzictwa kulturowego. Uznawany za wizytówkę miasta Świdnicy Kościół Pokoju p.w. Św. Trójcy w 2001 roku wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Jego atrakcyjność wyraża się w fakcie, iż jest to jeden z dwóch zachowanych na świecie obiektów tego typu. W roku 2012 uznano także szczególną wartość historyczną Bazyliki Mniejszej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu poprzez wpisanie jej na listę Pomników Historii. Cennym zabytkiem tej świątyni jest chrzcielnica z ok. 1585- 1592 z bogato zdobionymi reliefami oraz odlany w Konstantynopolu, najstarszy działający w Polsce dzwon kościelny z roku 1318. Turyści motywowani poznawczo i/ lub religijnie jako jeden z celów wycieczek obierają także świdnicką katedrę p.w. śś. Stanisława i Wacława z Sanktuarium Matki Bożej Świdnickiej w jednej z kaplic. Cenny element katedry stanowi XV-wieczny pentaptyk Zaśnięcie NMP autorstwa artysty z kręgu Wita Stwosza, a wielkie organy zdobi Orkiestra Niebiańska z pocz. XVIII w. autorstwa J. L. Webera. Oprócz wymienionych powyżej kościołów o większym znaczeniu, Świdnica posiada także kilka zespołów poklasztornych, które mogłyby również współtworzyć ofertę turystyki dla zainteresowanych osób o zainteresowaniach religijnych motywowanych przede wszystkim poznawczo. Warto opracować ofertę zwiedzania na przykład dla mniejszych kościołów miasta i gminy Strzegom czy innych terenów wiejskich z zachowanymi w całości lub częściowo elementami sztuki romańskiej, gotyckiej, barokowej oraz neogotyckiej.
Podkategorię innych zabytków architektury i techniki (35 pkt) reprezentują przede wszystkim obiekty w świdnickim starym mieście, obszar staromiejski w Strzegomiu w granicach historycznego zarysu murów obronnych z Wieżą Dziobową oraz zespół rynkowy i klasycystyczny ratusz w Świebodzicach. W wymienionych miastach zachowały sie fragmenty murów miejskich z końca wieków średnich. Obiekty militarne reprezentują liczne relikty obiektów fortecznych oraz zachowane linie umocnień dawnej pruskiej twierdzy w Świdnicy z okresu fryderycjańskiego, w tym pozostałości Fleszy Nowomłyńskiej czy kazamata komunikacyjna wału wewnętrznego zachowana w dobrym stanie na odcinku 260 metrów wzdłuż kościoła parafialnego. Wykorzystanie tych obiektów w turystyce jest możliwe przede wszystkim w imprezach rekonstrukcji historycznych, które w skromnej skali występują już nawet w ofercie kulturowej miasta. Praca nad promocją tych obiektów, ich historii oraz znacznie bardziej intensywna eksploatacja postaci o światowej sławie Manfreda von Richthofen, związanego biograficznie ze Świdnicą pilota myśliwskiego Pierwszej Wojny Światowej ("Czerwonego Barona") mogą uczynić z miasta atrakcyjną destynację dla osób zainteresowanych kulturową turystyką militarną. Pewne zaniedbania w tej kwestii wynikają z ograniczonej dostępności turystycznej niektórych obiektów (jak dom rodzinny Richthofena).
Mikroregion posiada dużą liczbę rezydencji pałacowych, zamków oraz ruin. Stan zachowania wielu z nich z roku na rok ulega pogorszeniu (np. wspomniany wcześniej obiekt w Mokrzeszowie), teren przy wielu nie jest przygotowany choćby dla pieszych czy rowerowych wypraw, a ich dostępność podlega ograniczeniom. Z kolei te zachowane w stanie dobrym, często nie wykorzystują swego potencjału oraz bogatej historii do tworzenia ofert tematycznych. Pomimo dobrych warunków (wystawa, możliwość noclegu i posiłku) w niewielkim stopniu w ramach turystyki biograficznej i tematycznej promowany jest zespół pałacowy w Krzyżowej, miejsce działania grupy antyhitlerowskiego oporu wokół hrabiego Helmuta Jamesa von Moltke.
Świdnica posiada jeden z najcenniejszych średniowiecznych zespołów urbanistycznych regionu dolnośląskiego, którego centralny plac wytyczono w połowie XIII w. i w zasadniczym kształcie zachowany został od średniowiecza. Walory architektoniczne zabudowy zyskują uznanie specjalistów w skali krajowej, zestawiających świdnicką starówkę z krakowską i toruńską. Sama budowla ratusza w ostatnich latach przeszła gruntowną renowację. Zamontowana została zniszczona w 1967 r. Wieża Ratuszowa, która w ciągu niespełna roku obecności w ofercie turystycznej miasta zdążyła już przyciągnąć dużą liczbę zwiedzających, chcących skorzystać z tarasu widokowego. Mocnym punktem turystyki kulturowej powiatu powinno być także muzealnictwo (62 pkt). Atrakcyjność placówek tej kategorii wzmacnia ich wyjątkowość w skali kraju. I tak jedyne w Polsce Muzeum Dawnego Kupiectwa mieszczące się w świdnickim ratuszu oprócz wystaw stałych oferuje także cyklicznie organizowane wystawy, głównie o znaczeniu regionalnym. Niestety muzeum nie jest zorientowane na turystę zagranicznego- brak chociażby tłumaczeń strony internetowej instytucji. Popularnością cieszy się prywatne Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie Dolnym (2 km od Świdnicy). Na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen (Rogoźnica, Gm., Strzegom) utworzone zostało muzeum, które również organizuje cykliczne wystawy czasowe i jest gotowe przyjąć turystów zagranicznych.
Silny magnes turystyczny istnieje w obszarze eventów kulturowych (55). Kilka z nich zyskało międzynarodowy rozgłos. W tym roku już po raz czternasty odbywa się Międzynarodowy Festiwal Bachowski. W ofercie imprez kultury masowej o znaczeniu międzynarodowym cieszący się coraz większym zainteresowaniem Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu, organizowany pod auspicjami CIOFF i UNESCO. Liczne wydarzenia kulturalne o zasięgu regionalnym mają szansę wygenerować swego rodzaju markę całego regionu jako zorientowanego na turystykę eventową, jeśli również pozostałe gminy powiatu popracują nad wypromowaniem własnych imprez zdolnych przyciągnąć grupy turystów. Wciąż mało jest eventów czerpiących z bogatej historii regionu.
Kategoria Pozostałych ofert czasu wolnego nie wskazuje na mocne punkty powiatu w rozwijaniu tego typy turystyki. Na terenie regionu występują dwa parki krajobrazowe - Ślężański oraz Książański Park Krajobrazowy. Trasy rowerowe poprowadzone są głównie wokół tego ostatniego obszaru chronionego. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy, Wodne Centrum Rekreacji w Świebodzicach oraz LKS Stragona Strzegom (rekreacja konna) są jednostkami oferującymi możliwość aktywnego spędzania czasu.
Infrastruktura turystyczna i komunikacyjna może zostać uznana za zadowalającą. Odnotowano brak hoteli kategorii najwyższej oraz tylko jeden hotel 4- gwiazdkowy. Istnienie obiektów niższych kategorii oraz hosteli i schronisk umożliwia uprawianie turystyki klasie niezamożnych turystów kulturowych. Jednak brak kategorii najwyższych może niekorzystnie wpływać na podejmowanie ewentualnych wypraw związanych z eventami turystyki wysokiej.
Na terenie powiatu usytuowana jest podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która, zapewniając odpowiednią infrastrukturę komunikacyjną i techniczną oraz wykwalifikowane kadry, przyciąga zagranicznych inwestorów. Dostępne przez cały rok sale konferencyjne czy również otwarta dwa lata temu wałbrzyska nowa linia autobusowa wiodąca bezpośrednio na wrocławskie lotnisko i omijająca najbardziej zatłoczone centrum miasta (autobus zatrzymuje się w Świebodzicach, Świdnicy, Jaworzynie Śląskiej i Strzegomiu) zwiększają dostępność, a tym samym także atrakcyjność powiatu. Z kolei otwarta w ubiegłym roku Galeria Świdnicka, nagrodzona w kategorii "Najlepsza inwestycja" w plebiscycie "Sudeckie Kryształy", wzmocniła ofertę shoppingu regionu.

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij